Data en locaties


Hieronder vind je het overzicht van de locaties, ofwel ‘Pleisterplaatsen’ die de Voedselkaravaan dit jaar zal aandoen. We vullen deze pagina regelmatig aan met updates!


26 & 27 mei: Pleisterplaats Den Haag, Zuiderpark

De Voedselkaravaan streek neer in het Zuiderpark van Den Haag. Op het voedselthemapark in wording verzamelden we de verhalen uit het voedsellandschap van Den Haag in het Panorama Vork en Mesdag. Hier kan je mee bouwen aan het verhaal voer voedsel in en om Den Haag: waar haalde de stad in het verleden haar voedsel vandaan? Waar komt ons eten nu vandaan en wat denken we dat voor de toekomst belangrijk is? Het programma omvat ondermeer workshops, voedselexpedities naar initiatieven in en om de stad en pop-up diners in de straat. Bekijk het programma , lees een impressie en bekijk foto’s.

Organisatie: Lokaal Voedsel Den Haag, Voedsel in het Hart van de Stad, Lekker Nassuh, Haagse Makers, Open netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland, Lusthof, Voedselfamilies, Fete de la Nature, Eerlijk Winkelen en Voedsel Anders.


21 – 23 juni: Pleisterplaats Dordrecht, Boerderij Landzicht (Strijen)

De Boer-Burger-dialogen zijn een tweedaags symposium over ‘Voedsel en Voeding voor Teler en Eter’ waarvan de onderdelen afzonderlijk te boeken zijn. Het symposium wordt voorafgegaan door een expeditie. Boeren en burgers met belangstelling voor duurzame voeding en voedsel nemen een kijkje in elkaars keuken. Wat is de rol van gemeenten in het opstellen van een gezonde voedselagenda voor de consument? Wat gebeurt er allemaal al zonder beleid? Welke maatschappelijke opgaven stelt de samenleving aan de voedselvisie van de overheid? Wat betekent het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU voor de toekomst van onze regio? Via de theatervertelling ‘Koning van het Grasland’ wordt een perspectief op het voedsel- en landbouwverhaal verbeeld door de toneelmakers van Jan Vos. Bekijk het programma 

Organisatie: Drechtstadsboer i.s.m. Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, Transitiecoalitie Voedsel, Victor Deconinck Media, Dorp en Land Advies. Walnut Food & Hospitality Management en Voedsel Anders.


23 & 24 juni: Pleisterplaats Amsterdam, KIT

Amsterdam en de omliggende regio bruist van voedselinitiatieven. Op diverse manieren werken smaakmakers en makers, boeren, burgers, winkeliers, horecaondernemers, bedrijven en instellingen aan een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem. In de prachtige zalen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseren we een brede en interactieve bijeenkomst om elementen aan te dragen voor een concreet en ambitieus Amsterdams voedselbeleid. Dat doen we in het ‘We Feed the City’ event, dat valt in het vijfdaagse ‘We Make the City’ festival. We gaan plannen en praktische ideeën uitwisselen over een gezonde voedselomgeving, bevorderen van korte ketens, stadslandbouw en groen in de stad, voedseleducatie, compostering, tegengaan van voedselverspilling en zorgen dat het voedsel dat we van ver weg halen op duurzame en eerlijke wijze wordt geproduceerd.  Bekijk het programma of lees het verslag met aanbevelingen en bekijk de video-impressie.

Organisatie: Platform Van Amsterdamse Bodem, Food Council MRA en Slow Food Youth Network Amsterdam, Oxfam-Novib en Voedsel Anders.


18 augustus: Pleisterplaats Dronten, Landgoed Roggebotstaete

De pleisterplaats in Dronten heet Proef Natuur! en vindt plaats op landgoed Roggebotstaete. Het wordt een prachtige, interactieve dag die in het teken staat van de wisselwerking tussen natuur en voedsel. Zo leer je brood bakken en kom je alles te weten over de werking van granen op je lichaam. Maar leer je ook over het landschap van eetbare natuur en welke oergranen er op Roggebotstaete geteeld worden. Of loop je mee in een rondleiding en hoor je over de toekomst van voedselbossen voor Nederland. ’s Avonds is er een kampvuur, een (Velt-)boekenmarkt en een prachtige muzikale voorstelling. En je kunt komen eten, heel veel eten!  Bekijk het volledige programma.

Organisaties: Stichting Landgoed Roggebotstaete, Flevovelt, De Zonnehoeve, Stichting Voedselbosbouw Nederland en Voedsel Anders.


28 – 30 september: Pleisterplaats Wageningen, Vreemde Streken, bblthk en boerderij

Als ‘voorafje’ organiseert de Voedselkaravaan in Wageningen op 24 mei en 28 juni al een Voedsel Anders-markt op de campus, waar boeren en studenten zowel producten als verhalen kunnen uitwisselen. Op vrijdag 28 september bekijken we de prachtige documentaire ‘Wij oogsten hier geluk’ over community supported agriculture in Nederland, tijdens een overheerlijk buffet gekookt door vluchtelingen in Vreemde Streken. Daarna verzamelen we in de bibliotheek voor een interactieve avond met wethouder Lara de Brito en ethiekfilosoof Michiel Korthals over het principe van ‘Goed Eten’ en wat dat betekent voor de stad en haar inwoners. En op zaterdag 29 of zondag 30 september brengt de Voedselkaravaan een unieke interactieve theatervoorstelling op een boerenerf die de dilemma’s van boeren en burgers onder de loep neemt. We sluiten in sfeer af met een diner met producten van de boerderij!

Organisatie: Boerengroep, OtherWise, Streekeigen Producten Nederland, Slow Food Rijnzoet en Voedsel Anders 


4 oktober: Pleisterplaats Nijmegen, Landgoed Grootstal

In dit jaar van Nijmegen Duurzame Hoofdstad van Europa staan allerlei mooie initiatieven op voedselgebied in de schijnwerpers.  De Voedselkaravaan doet daarom op 4 oktober het Nijmeegse Landgoed Grootstal aan. Deze dag staat de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem centraal. Het programma is een combinatie van inspirerende workshops en debatten over onderwerpen als korte ketens en agroecologie,  bezoeken aan de samenoogsttuinen ‘Het Heerlijke Land’ en Kiemkracht 64 met het aardehuis en voedselbos, en discussie over voedselbeleid. In de middag vindt er een werkconferentie plaats in samenwerking met  Wij zijn groen, gezond en in beweging. We pakken een aantal cruciale vragen bij de hand: Wat zijn de grootste voedselverleidingen en- trends voor kinderen en jongeren? Hoe kun je als professional in zorg, welzijn of onderwijs hier tegenwicht aan bieden en gezonde keuzes makkelijker maken? En: welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er al in Nijmegen? Kom luisteren, meedenken, kijken, praten en proeven op 4 oktober op Landgoed Grootstal.

Organisatie: Slow Food, Van Tuin Tot Bord, Food and Future, landgoed Grootstal, Nijmegen Green Capital of Europe, Groen, Gezond en in Beweging en Voedsel Anders 


27 oktober: Pleisterplaats Noord-Limburg/ Zuidoost-Brabant, in Venlo

Hier staat de Voedselkaravaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw te verduurzamen, én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers? ’s Morgens zijn er excursies naar inspirerende bedrijven en initiatieven in de regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant, waarbij ook wordt gestreefd naar onderlinge uitwisseling tussen de regio’s. Op het middagprogramma staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, met een inleiding van Niek Koning. Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren.

Organisatie: SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en Voedsel Anders


Lees meer over de Voedselkaravaan