Data en locaties


Hieronder vind je het overzicht van de locaties, ofwel ‘Pleisterplaatsen’ die de Voedselkaravaan dit jaar zal aandoen. We vullen deze pagina regelmatig aan met updates!


26 & 27 mei: Pleisterplaats Den Haag, Zuiderpark

De Voedselkaravaan streek neer in het Zuiderpark van Den Haag. Op het voedselthemapark in wording verzamelden we de verhalen uit het voedsellandschap van Den Haag in het Panorama Vork en Mesdag. Hier kan je mee bouwen aan het verhaal voer voedsel in en om Den Haag: waar haalde de stad in het verleden haar voedsel vandaan? Waar komt ons eten nu vandaan en wat denken we dat voor de toekomst belangrijk is? Het programma omvat ondermeer workshops, voedselexpedities naar initiatieven in en om de stad en pop-up diners in de straat. Bekijk het programma , lees een impressie en bekijk foto’s.

Organisatie: Lokaal Voedsel Den Haag, Voedsel in het Hart van de Stad, Lekker Nassuh, Haagse Makers, Open netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland, Lusthof, Voedselfamilies, Fete de la Nature, Eerlijk Winkelen en Voedsel Anders.


21 – 23 juni: Pleisterplaats Dordrecht, Boerderij Landzicht (Strijen)

De Boer-Burger-dialogen zijn een tweedaags symposium over ‘Voedsel en Voeding voor Teler en Eter’ waarvan de onderdelen afzonderlijk te boeken zijn. Het symposium wordt voorafgegaan door een expeditie. Boeren en burgers met belangstelling voor duurzame voeding en voedsel nemen een kijkje in elkaars keuken. Wat is de rol van gemeenten in het opstellen van een gezonde voedselagenda voor de consument? Wat gebeurt er allemaal al zonder beleid? Welke maatschappelijke opgaven stelt de samenleving aan de voedselvisie van de overheid? Wat betekent het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU voor de toekomst van onze regio? Via de theatervertelling ‘Koning van het Grasland’ wordt een perspectief op het voedsel- en landbouwverhaal verbeeld door de toneelmakers van Jan Vos. Bekijk het programma 

Organisatie: Drechtstadsboer i.s.m. Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, Transitiecoalitie Voedsel, Victor Deconinck Media, Dorp en Land Advies. Walnut Food & Hospitality Management en Voedsel Anders.


23 & 24 juni: Pleisterplaats Amsterdam, KIT

Amsterdam en de omliggende regio bruist van voedselinitiatieven. Op diverse manieren werken smaakmakers en makers, boeren, burgers, winkeliers, horecaondernemers, bedrijven en instellingen aan een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem. In de prachtige zalen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseren we een brede en interactieve bijeenkomst om elementen aan te dragen voor een concreet en ambitieus Amsterdams voedselbeleid. Dat doen we in het ‘We Feed the City’ event, dat valt in het vijfdaagse ‘We Make the City’ festival. We gaan plannen en praktische ideeën uitwisselen over een gezonde voedselomgeving, bevorderen van korte ketens, stadslandbouw en groen in de stad, voedseleducatie, compostering, tegengaan van voedselverspilling en zorgen dat het voedsel dat we van ver weg halen op duurzame en eerlijke wijze wordt geproduceerd.  Bekijk het programma of lees het verslag met aanbevelingen en bekijk de video-impressie.

Organisatie: Platform Van Amsterdamse Bodem, Food Council MRA en Slow Food Youth Network Amsterdam, Oxfam-Novib en Voedsel Anders.


28 september: Pleisterplaats Wageningen, Vreemde Streken & bblthk 

Als ‘voorafje’ organiseert de Voedselkaravaan in Wageningen op 24 mei en 28 juni al een Voedsel Anders-markt op de campus, waar boeren en studenten zowel producten als verhalen kunnen uitwisselen. Op 26 september is er een lunch-lezing over Community Supported Agriculture (CSA). Op vrijdag 28 september is er een avondvullend programma. Eerst bekijken we de prachtige documentaire ‘Wij oogsten hier geluk’ over CSA in Nederland, tijdens een overheerlijk buffet gekookt door vluchtelingen in Vreemde Streken. Daarna verzamelen we in de bibliotheek voor een interactieve avond met ethiekfilosoof Michiel Korthals over het principe van ‘Goed Eten’ en wat dat betekent voor de stad en haar inwoners. Bekijk het programma en bekijk het filmpje.

Organisatie: Boerengroep, OtherWise, Streekeigen Producten Nederland, SP, Slow Food Rijnzoet en Voedsel Anders 


4 oktober: Pleisterplaats Nijmegen, Landgoed Grootstal

In dit jaar van Nijmegen Duurzame Hoofdstad van Europa staan allerlei mooie initiatieven op voedselgebied in de schijnwerpers.  De Voedselkaravaan doet daarom op 4 oktober het Nijmeegse Landgoed Grootstal aan. Deze dag staat de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem centraal. Het programma is een combinatie van inspirerende workshops en debatten over onderwerpen als korte ketens en agroecologie,  bezoeken aan de samenoogsttuinen ‘Het Heerlijke Land’ en Kiemkracht 64 met het aardehuis en voedselbos, en discussie over voedselbeleid. ’s Middags pakken we een aantal cruciale vragen over voedsel en gezondheid bij de hand. Kom luisteren, meedenken, kijken, praten en proeven op 4 oktober op Landgoed Grootstal. Lees het verslag met het filmpje of bekijk het programma

Organisatie: Slow Food, Van Tuin Tot Bord, Food and Future, landgoed Grootstal, Nijmegen Green Capital of Europe, Groen, Gezond en in Beweging en Voedsel Anders 


13 oktober: Pleisterplaats Noord Nederland, in Drachten

In de Lawei in Drachten vindt op zaterdag 13 oktober 2018 het eerste Festival B. Festival B gaat over de bodem van je gezondheid en richt zich op de inwoners van Noord Nederland. De B staat voor buik, bodem, boeren, bijen, biodiversiteit, blue zone, beleving en blij. Op het hoofdpodium zijn er prikkelende lezingen van o.a. Rineke Dijkinga (Groninger blogger over voeding en gezondheid) en Vandana Shiva (Indiaas wetenschapper, auteur, pionier, activist). Daarnaast is er een programma met vele inspirerende boeren, vinden er workshops en demo’s plaats, is er een lunch en staan er marktkramen. Voedsel Anders organiseert een Voedselquiz: Test je eigen kennis op het gebied van voeding en de relatie tot duurzaamheid en gezondheid en laat horen wat jij ervan vindt! Henk Renting van Voedsel Anders een overzicht van initiatieven voor lokaal en regionaal voedselbeleid. Zo verbinden we de Nederlandse voedselbeweging en leren we van elkaar. Festival B maakt onderdeel uit van de Soil Food Week van 9 – 13 oktober. Bekijk het programma en bekijk het filmpje.


27 oktober: Pleisterplaats Noord-Limburg/ Zuidoost-Brabant, in Venlo

In Venlo staat de Voedselkaravaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw in de regio te verduurzamen én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers? ’s Morgens zijn er excursies naar inspirerende bedrijven en initiatieven in de regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant, waarbij ook wordt gestreefd naar onderlinge uitwisseling tussen de regio’s. Op het middagprogramma staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie op de rol, met onder andere een inleiding van Niek Koning. Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren. Bekijk het programma en bekijk het filmpje.

Organisatie: SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, Het Beleg en Voedsel Anders


27 oktober: Pleisterplaats Ede, voormalige stormbaan van de Mauritskazerne

In Ede is het Störrig Festival pleisterplaats van de voedselkaravaan. Het festival is een culinaire ode aan de wilde Veluwe. En dat beleef je met alle zintuigen tijdens demo’s van chefs, wildmarkt, muziek en theater. Ook aan het inhoudelijke ontbreekt het niet. Tijdens “de zelfvoorzienende stad” gaan we in op transitie naar duurzame en lokale voedselsysteem. Hoewel hier steeds meer aandacht voor is, is de daadwerkelijke productie en voorziening van lokaal en duurzaam voedsel in veel steden beperkt. In deze workshop verkennen we hoe we initiatieven die lokaal voedsel produceren kunnen bevorderen. We kijken naar de gemeente Ede. Met o.a. Leon Meijer (wethouder Food), Sandra van Kampen (auteur van het boek Voer! over voedseltransitie), Marit Rietveld (projectleider stadslandbouw en verkorte voedselketen) en Vereniging Toekomstboeren (initiatiefnemers ontwerp ‘neoruralisatie’). Het gesprek vindt plaats op zaterdag 27 oktober vanaf 11:30 in de Food Floor tent op het Störrig festival. Bekijk het programma en lees het verslag.

Organisatie: Toekomstboeren, Voedsel Team gemeente Ede, Herenboeren Ede, VoedselAnders.Lees meer over de Voedselkaravaan