Transitie in de stad en de provincie – Impressie Voedselkaravaan in Nijmegen

Aan het eind van het jaar dat Nijmegen groene hoofdstad van Europa is, op 4 oktober 2018, deed de Voedselkaravaan de regio Nijmegen aan. De ‘pleisterplaats’ was Landgoed Grootstal.

Dagvoorzitter Luca Consoli (van Slow Food en tevens raadslid in Overbetuwe) heette ruim 80 toehoorders welkom en startte een uitwisseling rond cartoons op de placemat die op de tafels lag. Hanny van Geel van Voedsel Anders en van La Via Campesina gaf een inleiding over de macht in de voedingsindustrie, de lobby voor GMO, en de belangrijke rol van kleine producenten en consumenten in dat krachtenveld.

Lokale initiatieven

In twee excursies bezochten mensen voorbeelden van de voedseltransitie in de praktijk, toevallig allebei met vrouwen aan de leiding zijn. Een excursie ging naar de zelfoogstmoestuin op landgoed Grootstal zelf, genaamd Het Heerlijke Land met tuinder Ingrid Loman. De andere ging per fiets naar Kiemkracht 64, een moestuin en voedselbos-in-wording aan de Hatertseweg in Malden, die onder leiding staat van Marion Boenders.

Deze tuinen, evenals de workshop van Siem Ottenheim  – Eetmeerbsoch – en Jos Bolk van boerencoöperatie Oregional, gaven een mooi beeld van het ‘lokale’ en duurzame aanbod dat in de regio ontstaan is. Daarvan is een vollediger overzicht te vinden op de kaart van www.eetbaarnijmegen.nl.

Het belang van biologische voeding voor de gezondheid van de mens maar vooral ook voor de bodem kwam vaak ter sprake. ‘Laat de bodem haar werk doen’, was het motto.


Een impressie van de Nijmeegse voedselkaravaan in beeld

Voedseltransitie in Nijmegen en provincie

In workshops over agroforestry en voedselbossen namen deelnemers een kijkje  in nieuwe wegen die de landbouw in zou kunnen slaan, gebaseerd op principes van agroecologie en korte ketens. Dit werd ook gepropageerd in een workshop over biodiversiteit en voedsel in de regio/provincie.

Zo’n 30% van de grond is in beheer van overheden – zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de voedsel- en landbouwtransitie, concludeerden de deelnemers aan de Voedselkaravaan. Zij spoorden de politiek in de provincie aan om hier werk van te maken. In de middagpauze verzekerde wethouder Tiemens de aanwezigen dat ze dit toejuicht: ‘Once a Green Capital, always a Green Capital!’, zei ze.

Voor verslagen van alle workshops en presentaties, zie de website van Eetbaar Nijmegen.

Groen, gezond en in beweging

Onder deze titel namen GGD Gelderland-Zuid, RadboudUMC en de gemeente Nijmegen daarna symbolisch het stokje over voor een middag over gezonde voeding voor kinderen en jongeren. Dat vond deels plaats in het naastgelegen Kandinski College. Ook leerlingen van deze school werden uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek en bleken verrassend open te staan voor gezonde(re) keuzes. Daarna waren er nog workshops o.a. over schooltuinen, en over gezonde voeding voor kinderen, voor kansarmen en in de sportkantine.

Voor een uitgebreider verslag van dit deel van de dag, zie de website van Groen, Gezond en in Beweging.

Het gezonde, duurzame en eerlijke eten werd verzorgd door Van Tuin tot Bord.

Uit de dag bleek dat er in de voedselbeweging genoeg aspiratie bestaat om hier verder mee aan de gang te gaan in de gemeente/het Rijk van Nijmegen. De voorlopige plannen zijn: samenwerking zoeken met de gemeente, en regelmatig openbaar toegankelijke bijeenkomsten over voedsel organiseren.

Het is de bedoeling dat deze aanzet, gemaakt tijdens de Voedselkaravaan, een vervolg krijgt en dat de voedseltransitie ook in de stad Nijmegen nog sterker merkbaar wordt. Als je mee wil denken of doen, mail dan naar nijmegen@voedselanders.nl

De organisatie van de Voedselkaravaan in Nijmegen was in handen van: Slow Food, Van Tuin Tot Bord, Platform Aarde, Boer, Consument, landgoed Grootstal, Nijmegen Green Capital of Europe, Groen, Gezond en in Beweging en Voedsel Anders