Doe mee!

Voedsel Anders is een netwerk, een beweging die allemaal bewegingen samenbrengt. Ze is de voedingsbodem voor meer en sterkere verbindingen en samenwerkingen in de transitie richting een solidair, rechtvaardig en duurzaam voedsel- en landbouwsysteem. Daarom zijn er veel manieren om onderdeel te worden van Voedsel Anders.

De activiteiten van Voedsel Anders werden de afgelopen jaren georganiseerd door een vrij klein en vrijwillig kernteam. Rondom het Kernteam zijn er vele mensen, groepen, en bewegingen met wie al deze jaren een steeds hechter en solide Voedsel Anders weefsel is ontstaan, en de beweging blijft groeien. Zo zijn er meer dan 60 organisaties die het Voedsel Anders Manifest hebben ondertekend en meer dan honderd organisaties die hun bijdragen hebben geleverd bij een van onze conferenties en andere activiteiten in de afgelopen jaren. 

Nu de beweging groeit en het kernteam geslonken is, is het tijd om ons als Voedsel Anders anders te organiseren. We zien voor ons dat degenen die in de Voedselbeweging actief zijn zich óók deel voelen van Voedsel Anders. Iedereen draagt ergens bij en pakt een passende rol, bijvoorbeeld lokaal met een initiatief of op een boerderij, regionaal als correspondent en verbindende schakel of nationaal als specialist-wever? Naast je eigen initiatief draag je bij aan de beweging door samen te werken. Af en toe is jouw activiteit interessant voor anderen uit de beweging en dan kan dat breder zichtbaar worden via het Voedsel Anders netwerk, of je vind hier kennis die jou verder helpt. Samen weven we een Voedsel Anders Web waarin thema’s, regio’s en lokale ontwikkelingen slim verbonden zijn. 

Doe je mee? 

Als burger bij de beweging

Ben jij een bewuste en betrokken burger, professional, activist, onderzoeker, docent, politicus of ander wezen die Voedsel Ánders wil? Jij bent de basis van deze beweging. Het zijn de lokale groepen en initiatieven die de omwenteling tot stand brengen in ons dagelijkse leven en die daadwerkelijk de verandering te weeg brengen die we nodig hebben op ons bord, op het boerenerf, op scholen, in tuinen, in wijken en in alle interacties tussen mens en en mens en natuur. Door je aan te sluiten bij Voedsel Anders blijf je of de hoogte van alle bijeenkomsten en evenementen die we organiseren en krijg je zicht op je eigen plek in de transitie: waar wil je actief worden om de voedseltransitie te versnellen?

Sluit je aan bij Voedsel Anders door:

Als verbinder in het Voedsel Anders Web

Werk jij mee aan een initiatief, of ben jij een netwerkbouwer binnen een specifiek thema binnen de voedselbeweging? Als Voedsel Anders verbinden wij de verbinders om op die manier een hechtere en sterkere beweging te creëren.

  • Wordt correspondent: je schrijft en deelt nieuws vanuit jouw hoek binnen de beweging die via het Voedsel Anders platform meer zichtbaarheid kan krijgen.
  • Wordt lid van de VoedselAndersWeb App-groep: we houden elkaar op de hoogte van alles wat er gebeurt binnen de beweging.
  • Organiseer mee: Organiseer mee aan activiteiten zoals het Food.Film.Fest en het organiseren van thema-bijeenkomsten en conferenties.

Als organisatie

  • Onderteken het Voedsel Anders Manifest zodat we aan iedereen kunnen laten zien hoe breed gedragen de waarden en basisprincipes zijn van onze beweging voor een rechtvaardig, solidair en duurzaam voedsel- en landbouw systeem!

Mail naar info@voedselanders.nl als je betrokken wil zijn of vragen hebt.