Mythe 1: “Vrijhandel bevordert voedselzekerheid”

Foto: Boerenleider uit Paraguay protesteert bij ZLTO / VION tegen soja-plantages die zijn voedselproductie bedreigen. © Guus Geurts

Voedsel Anders weerlegt
Tien mythes over landbouw en voedsel

MYTHE 1:
‘Vrijhandel bevordert de mondiale voedselzekerheid’


De mythe
:

“Mondiale voedselzekerheid is gebaat bij vrijhandel. Competitie en handel tussen landen zorgen ervoor dat boeren zich specialiseren in de producten waar zij de laagste kostprijs behalen, waardoor consumenten minder betalen voor voedsel. Om ten volle te profiteren van deze voordelen moeten handelsbelemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. Voor ontwikkelingslanden (hierna: the Global South) biedt vrijhandel een uitweg uit armoede en ondervoeding.”

De weerlegging:

Vrijhandel is juist funest voor voedselzekerheid en duurzame voedselproductie. Landbouw is om een aantal redenen niet vergelijkbaar met andere economische sectoren

Protestbord met zaken die boeren bedreigen (waaronder vrijhandelsverdragen) in San Cristobal, Mexico. Foto: Guus Geurts

Marktregulering van landbouwproducten is noodzakelijk om boeren in zowel Noord als Zuid een kostendekkende en eerlijke prijs te garanderen, waardoor ze zo duurzaam mogelijk kunnen produceren. Alleen met maatregelen zoals productiebeheersing en importbescherming kunnen we nu en in de toekomst wereldwijd de voedselzekerheid waarborgen, en ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen in eerste instantie worden ingezet voor de productie van voedsel voor de lokale bevolking.

Marktregulering is ook een voorwaarde om milieu-, sociale- en milieukosten zoveel mogelijk te internaliseren in de prijs aan de consument.  Dat kan ervoor zorgen dat binnen het toekomstige Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid de landbouwsubsidies veel effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet.

Download onze volledige weerlegging van de mythe dat vrijhandel tot meer voedselzekerheid leidt
(pdf, 6p incl referenties)

Gerelateerd:

Oprukkende palmolieplantages aan de grens van Gunung Leuser National Park, Bukit Lawang, Sumatra, Indonesië. Foto: Guus Geurts