Klankbordgroep geeft tips voor meer lokale afzet

Foto’s: Wicha Benus

Het verkennen van de mogelijkheden voor meer afzet van lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel in Wageningen, Ede en Renkum. Dit is het doel van het project Goed Punt, een initiatief van een aantal streekproducenten en de drie gemeenten in samenwerking met Voedsel Anders. Voedselmakers en eters in de drie gemeenten trekken daarin samen op.

Tijdens een eerste bijeenkomst in de Renkumse Ommuurde Tuin op 7 juli spraken ongeveer 30 inwoners, ondernemers en onderzoekers hierover met elkaar. Er kwam zo veel kennis en ervaring samen, en er werden wijze adviezen opgehaald.

De klankbordgroep in de Renkumse Ommuurde Tuin

Uitgangspunten van de nieuwe afzetpunten zijn onder meer dat er bij de productie van het voedsel dat beschikbaar zal zijn zo min mogelijk CO2 is uitgestoten, weinig tot geen chemische bestrijding en kunstmest is gebruikt, diervriendelijkheid voorop staat, en veevoer en inkoop van zo dichtbij mogelijk komt.

Deelnemers aan de bijeenkomst gaven verder de volgende tips:

  • Combineer een fysieke plek met een online en eventueel ook mobiele plek
  • Zorg dat het initiatief gedreven wordt door een community en bouw die rustig op
  • Begin niet te groot
  • Laat het organisch groeien
  • Niet teveel praten, vooral veel doen en proberen

Verschillende mensen gaven aan graag hun kennis, ervaring en kunde in te zetten om dit initiatief tot een succes te maken. Wil je ook meedenken of –doen? Laat het ons dan weten.

Voor verdere informatie of vragen:
Froutje Fruithof, coördinator POP3 project Goed Punt
Equilibria@live.nl

Bekijk hieronder de foto’s (credits: Wicha Benus)

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de POP3 Korte Voorzieningsketens van de Provincie Gelderland en de Europese Unie.