Mythes

Sommige mythes over landbouw en voedsel zijn zo hardnekkig, dat ze een omslag naar een duurzame en eerlijke voedselvoorziening in de weg staan. Daarom weerlegt Voedsel Anders in een nieuwe serie tien mythes over landbouw en voedsel.