Thema Anders Eten– terugblik workshops Voedsel Anders conferentie ’22

Waarom Anders Eten?

Hoe ziet ons eetpatroon van de toekomst er uit? Een ander voedselsysteem vraagt niet alleen een andere manier van produceren, maar juist ook een andere manier van consumeren. Wat is de impact van ons huidige eetpatroon op het klimaat? Duidelijk is dat we minder dierlijke eiwitten moeten gebruiken en meer plantaardige. Maar betekent dit dan ook dat we in de toekomst allemaal aan de vleesvervangers moeten, of wellicht kweekvlees eten? Laten we ons door slimme marketing verleiden tot het eten van te veel vet en suikers, of gaan we eten met de seizoenen en lokale ingrediënten? En hebben we nog wel de tijd en de vaardigheid om lekker en gezond te koken en te eten? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de workshops en discussies die zijn gevoerd onder het thema ‘Anders Eten’.

Op meerdere manier is verkend hoe we de transitie naar een ander eetpatroon verder vorm kunnen geven. Met meer diversiteit en creativiteit, en plezier in het koken en eten. We lieten zien wat dit betekent voor verschillende bevolkingsgroepen en de positie van de boer in de keten. Goed en lekker eten moet weer toegankelijk worden voor iedereen en we zien liever slow dan fast food. Voorbeelden van gemeenschapsvorming en de ontwikkeling van een sociale beweging passeerden de revue. De praktijk laat zien dat er goede alternatieven zijn, dat we ook in de toekomst lekker en gezond kunnen eten, met en zonder vlees.

Conclusies:

De noodzaak om Anders te eten wordt door de deelnemers gedeeld: als je eet uit je regionale ecosysteem, dan is dat goed voor het klimaat en voor onze gezondheid. Met een belangrijke rol voor groenten en plantaardige eiwitten. Zo ontstaat een nieuwe balans met de hoeveelheid vee in een gebied. De praktijk laat zien dat Anders Eten kan! Om dit gemeengoed te maken moeten we voedsel meer als een publieke voorziening zien, en niet aan de markt alleen over laten. Immers: het aanbod bepaalt voor een belangrijk deel ons consumptiepatroon. Producenten en consumenten dienen veel meer zeggenschap te krijgen over het voedselsysteem. De beschikbaarheid van voldoende gezond voedsel is een mensenrecht! De voedselbeweging moet meer inclusief worden en we moeten ook de mensen met een kleine portemonnee proberen te bereiken. Tenslotte zullen er ook structurele veranderingen in de voedselomgeving moeten plaatsvinden om het aanbod van gezond voedsel te versterken en de verleidingen van fast food te verminderen.

Uitvoeringsagenda:

Educatie, begin op de scholen om bewustzijn over goed en gezond voedsel te bevorderen, en ook om basisvaardigheden aan te leren om te koken met basisproducten en met de seizoenen. Richt je niet alleen op het basisonderwijs en middelbare scholen, maar ook op het MBO waar de koks van morgen worden opgeleid.

Collectieve actie in de wijken van onze steden. Faciliteren en steunen van kleine voedselinitiatieven, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling en inspiratie. Dit helpt om de voedselbeweging meer inclusief te maken, en draagt bij aan de emancipatie van

Veranderen van de voedselomgeving: minder aanbod van ongezond voedsel en meer beschikbaarheid van gezonde en duurzame alternatieven. Gezond voedsel beschikbaar voor iedereen, bij voorkeur op loop- of fietsafstand.

Zet ook Anders Eten op de beleidsagenda, met name op gemeentelijk niveau. Werk samen aan Voedselraden en geef een stem aan de reeds bestaande voedselinitiatieven. Zoek ambassadeurs in de gemeenten en help hen om zaken verder te brengen.

Hoe verder?

Een concrete vervolgstap kan zijn om initiatieven die al werk maken van het veranderen van ons voedselsysteem bij elkaar te brengen om de uitvoeringsagenda verder vorm te geven. Vanuit de deelnemers aan de conferentie denken we aan Slow Food Nederland, Dutch Cuisine, Transitiecoalitie Voedsel, SFYN, de Volkskantine en Lekker Lupine.

Wil jij actief blijven binnen het thema Anders Eten?

Sluit je aan bij een van de hierboven genoemde organisaties of mail naar info@voedselanders.nl om te kijken hoe je binnen Voedsel Anders actief kunt worden.