Internationale verklaring van agroecologie: Agroecologie is politiek

Vandaag (17 april) is het de Internationale Dag van de Boerenstrijd. Ter gelegenheid daarvan brengt Voedsel Anders samen met andere organisaties een Nederlandse vertaling uit van de Verklaring van het Internationale Forum voor Agroecologie. Dit document is wereldwijd een referentie voor agroecologie als politieke strategie.

Bijna de helft van de mensen op de wereld is kleinschalige boer. Met een vaak agroecologische manier van produceren voorzien ze een groot deel van de bevolking van gezond en duurzaam geproduceerd eten. Maar agroecologie omvat veel meer dan alleen productie, het is ook een manier van leven en een sociale, politieke en economische manier van organiseren waarin de zorg voor mede-mensen en voor de natuur centraal staan.

In 2015 kwamen maar liefst 500 mensen verbonden aan organisaties van boeren, vissers, inheemse volkeren, landloze boeren, plattelandsarbeiders en milieu- en burgerbewegingen bijeen om gezamenlijk, van onderop en vanuit verschillende werelddelen betekenis te geven aan agroecologie. Het resultaat is een document dat wereldwijd een referentie is geworden voor een politiek begrip van agroecologie. Ook voor de Nederlandse context is dit relevant.

Zo wijst de declaratie op de noodzaak van een landbouw die niet tegen maar met de natuur werkt om uit de voedselcrisis komen. Ze laat zien dat dit alleen bereikt kan worden als kleinschalige boeren en andere gemarginaliseerde groepen toegang tot land, het recht op een plek en de vrijheid voor het opbouwen van een bestaan hebben. Ook wijst ze op het gevaar dat agroecologie ge-coopteerd wordt door tegengestelde belangen. Ook bestaat het risico dat agroecologie alleen als techniek gepresenteerd wordt en hierdoor geen oog meer heeft voor de noodzaak om de macht van grote agri-business, de richting van financiële stromen en de manier van kennisoverdracht te veranderen: elementen die hebben bijgedragen aan de crisis in ons voedselsysteem.

Voor Voedsel Anders geeft deze verklaring richting aan onze activiteiten en onze visie op het heden en de toekomst van voedsel en landbouw.

De Nederlandse vertaling van de Verklaring van het Internationale Forum voor Agroecologie wordt gezamenlijk uitgebracht door Toekomstboeren, Boerenforum, Aseed, de Federatie van Agroecologische Boeren, Voedsel Anders, TNI, CSA-Netwerk, BD-Vereniging, Permacultuur Boeren, PAN Nederland, OtherWise en andere organisaties.


Bekijk ook:

Verklaring van de rechten van boer(inn)en
De Nederlandse vertaling van de United Nations Declaration on Peasants Rights

Webinar: Introductie in de agroecologie
Terugkijken van het Voedsel Anders webinar van 12 januari 2021, met geschreven hoogtepunten

What is agroecology: Voices from social movements
Een video die is opgenomen tijdens het Internationale Forum voor Agroecologie in 2015 (En)

Building, defending and strengthening agroecology: A path towards food sovereignty
Een brochure behorend bij bovenstaande video met citaten van deelnemers aan het Forum en geselecteerde stukken uit de Verklaring (En).