Excursies Voedsel Anders 2022

*ENGLISH BELOW*

Op 10 juni van 10:00 – 12:00 organiseren Voedsel Anders en Boerengroep fietsexcursies naar lokale boeren en voedselinitiatieven rond Wageningen, waar we 20-30 minuten per initiatief zullen besteden om te begrijpen hoe elk van hen bijdraagt aan een alternatief systeem voor voedsel en landbouw. Er zijn 3 verschillende routes. Na de excursies wordt er voor deelnemers een lokale en duurzame lunch geserveerd door Vreemde Streken.

Excursie Binnenveld: 

Het Binnenveld is ontstaan in de laatste Ijstijd, toen een gletsjer over dit deel van Nederland schoof en een dal maakte, met de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug aan beide zijden. Op de natte gebieden onstond een veenbodem, die sindsdien deels is afgegraven. Het gebied wordt gekenmerkt met veel kwelwater en hoge grondwaterstanden. In het gebied zijn een groot aantal alternatieve vormen van landbouw te vinden, waarvan een aantal gekoppeld aan de universiteit.

Excursie De Eng:

De Wageningse Eng ligt tussen de bebouwde kom van Wageningen en Bennekom en wordt aan de oostkant begrenst door de Veluwe. De Eng is een eeuwenoud cultuurlandschap en is een gebied dat van oudsher al gebruikt is voor de landbouw. Vroeger werd hier veel rogge en aardappels verbouwd. Tegenwoordig biedt de Eng ruimte aan veel volkstuinen, tuinderijen, paarden en oude graanvelden. 

Excursie Binnenstad: 

In de binnenstad van Wageningen zijn een groot aantal initiatieven die gerelateerd zijn aan duurzame voedselproductie en alternatieve relaties rondom voedsel. Bij deze excursie krijg je een kijkje in de diversiteit aan ondernemingen die deel zijn van een alternatieve voedseleconomie in het hart van Wageningen. 

ENGLISH

On June 10 from 10:00 – 12:00, Voedsel Anders and Boerengroep are organizing bicycle excursions to local farmers and food initiatives around Wageningen, where we will spend 20-30 minutes per initiative to understand how each contributes to an alternative system for food and agriculture. There are 3 different routes. After the excursions, a local and sustainable lunch will be served for participants by Vreemde Streken.

Excursion Binnenveld:

The Binnenveld was created in the last Ice Age, when a glacier slid across this part of the Netherlands and made a valley, with the Veluwe and the Utrechtse Heuvelrug on either side. On the wet areas a peat soil arose, which has since been partly excavated. The area is characterized with a lot of seepage water and high groundwater levels. A large number of alternative forms of agriculture can be found in the area, some of them linked to the university.

Excursion De Eng:

Wageningse Eng is located between the built-up areas of Wageningen and Bennekom and is bordered on the east side by the Veluwe. De Eng is an ancient cultural landscape and is an area that has traditionally been used for agriculture. Mostly, rye and potatoes used to be grown here. Nowadays the Eng is home to many allotments, self harvest gardens, horses and old grain fields. 

Excursion Inner City:

In downtown Wageningen there are a large number of initiatives related to sustainable food production and alternative relationships around food. On this excursion you will get a glimpse of the diversity of businesses that are part of an alternative food economy in the heart of Wageningen.