StreekWaar

Makers en eters werken samen aan nieuwe afzetpunten voor duurzaam, lokaal voedsel

Voedsel Anders werkt sinds 2019 samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, vereniging Toekomstboeren en agroecologische producenten aan een pilot om de lokale afzet van duurzaam geproduceerd voedsel in de regio verder te helpen. Duurzamere voedselproductie is broodnodig; lokale afzet en meer betrokkenheid van inwoners zien we als een manier om dat mogelijk te maken.

Duurzame streekproducenten van de vereniging StreekWaar, waaronder Biologische Boerderij Veld en Beek, Stadsbrouwerij Wageningen en Pluktuin De Bosrand zijn de drijvende kracht achter dit initiatief, dat door de provincie Gelderland is gesteund onder de titel ‘Goed Punt. Makers en eters werken samen aan nieuwe afzetpunten voor duurzaam, lokaal voedsel in Ede, Wageningen en Renkum’. De gemeenten, Vereniging Toekomstboeren, Aeres Hogeschool, studenten van de Wageningen Universiteit en Voedsel Anders spelen een rol in het project.

Zij leren in een innovatieve samenwerking met inwoners en andere partijen van bestaande initiatieven en hebben gezamenlijk een organisatievorm opgezet voor een nieuw type afzetpunt. In 2021 is de pilot opgezet in de vorm van een webshop voor StreekWaar met een actieve consumentengroep en drie afhaalpunten in de regio.

Bestel bij de webshop en haal af bij StreekWaarpunten in Wageningen, Ede of Renkum

Gemeenschap

Deze ‘StreekWaarpunten’ zijn aantrekkelijk en toegankelijk voor een breed en divers publiek. Actieve, blijvende betrokkenheid van inwoners is daarbij een speerpunt. De producenten brengen hun producten naar een centrale locatie, en inwoners helpen vervolgens bij toerbeurt bij het ompakken en de verspreiding. Inwoners kunnen hun boodschappen afhalen op locaties in Wageningen, Ede en Renkum of laten thuisbezorgen door twee bewoners van het nabijgelegen AZC.

De StreekWaarpunten worden bovendien een centrale plek voor bredere samenwerkingen tussen inwoners en producenten, zoals excursies en proeverijen. In die zin gaat het om meer dan alleen verkoop en zal dit initiatief ook bijdragen aan community building rondom duurzaam voedsel van dichtbij.

Duurzaamheid

De leden van StreekWaar hebben niet allemaal een Skal-keurmerk. Voor sommigen is dit te duur, voor anderen zijn de eisen van Skal een obstakel voor verdere verduurzaming. Daarom hebben de leden hun eigen onderlinge afspraken gemaakt over duurzame productie. Die bespreken ze met elkaar en ze ondersteunen elkaar ook waar mogelijk bij verdere verduurzaming. Voor de consument zijn deze uitgangspunten helder en controleerbaar, omdat ze het zelf kunnen bekijken.

De doelen en uitgangspunten zijn door StreekWaar als volgt geformuleerd:

StreekWaarleden dragen bij aan de volgende doelen:

> Verminderen CO2-uitstoot en energieverbruik van de voedselproductie
> Levende bodem en biodiversiteit
> Minder import van soja voor veevoer
> Dierenwelzijn
> Verbinding burger (consument) met eerlijk, lokaal voedsel en de producent daarvan
> Toegankelijkheid, zichtbaarheid en haalbaarheid van duurzame, lokale producten
> Transparantie over productiewijze en prijszetting
> Minder afval

Om dit te bereiken hanteert de vereniging StreekWaar de volgende uitgangspunten. Leden moeten hieraan voldoen om lid te worden en via de StreekWaarpunten af te kunnen zetten:

Klik hier om de details van deze uitgangspunten te lezen op de website van StreekWaar.

De rol van Voedsel Anders

Voedsel Anders heeft voor dit initiatief consumentenonderzoek uitgevoerd en daarnaast drie online workshops georganiseerd over bestaande vormen van afzetpunten en relaties tussen boer en burger en daarnaast.

Kijk terug:
De workshop ‘Start je eigen voedselgemeenschap’.
Workshop ‘Voedselgemeenschappen onder de loep’ tijdens de BioKennisWeek.
Workshop ‘Duurzame eten uit de korte keten: drie succesvolle initiatieven in beeld.’

Voedsel Anders heeft bovendien de webshop ontwikkeld en is continu bezig om die te verbeteren.

In juli 2020 kwam een klankbordgroep van inwoners en experts voor het eerst bij elkaar om feedback te geven op de plannen. Zij worden nog regelmatig geconsulteerd. Het project wordt ondersteund door de Gelderse POP3-regeling en loopt tot mei 2022.

Voor verdere informatie of vragen: Pauline Martel, pauline@voedselanders.nl

Boerderij De Hooilanden nabij Wageningen. Foto: Esther Meijer

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de POP3 Korte Voorzieningsketens van de Provincie Gelderland en de Europese Unie.