Nieuwe verhalen

Door heel Nederland bestaan initiatieven voor een regionaal georiënteerde, gezonde en eerlijke voedselvoorziening. Maar die verhalen worden weinig verteld. Terwijl ze juist veel inzichten bieden voor de organisatie van voedsel en landbouw in de toekomst.

De overtuigingskracht van het pleidooi voor een grootschalige, geïndustrialiseerde voedselvoorziening heeft niet alleen te maken met de verreikende macht en invloed van de lobby van multinationals, supermarkten en grote boerenorganisaties. Het heeft ook te maken met de verhalen die centraal staan in het maatschappelijk debat rond voedsel.

Voedsel Anders gaat daarom in de Voedselkaravaan 2018 op zoek naar nieuwe voedselverhalen die tezamen het andere verhaal vertellen over een regionaal georiënteerde voedselvoorziening op basis van een vitale, natuurinclusieve landbouw. Tezamen geven deze verhalen richting voor de toekomst. Ook leveren ze concrete voorstellen voor beleid, praktijk en onderzoek en voor de opbouw van een vitale voedselbeweging.

Nieuwe voedselverhalen: