Nieuwe verhalen

Verhalen rond een regionaal georiënteerde, gezonde en eerlijke voedselvoorziening worden weinig verteld.

De overtuigingskracht van het pleidooi voor een grootschalige, geïndustrialiseerde voedselvoorziening heeft niet alleen te maken met de verreikende macht en invloed van de lobby van multinationals, supermarkten en grote boerenorganisaties. Het heeft ook te maken met de verhalen die centraal staan in het maatschappelijk debat rond voedsel.

Voedsel Anders gaat daarom in de Voedselkaravaan 2018 op zoek naar nieuwe voedselverhalen uit de regio die tezamen het andere verhaal vertellen over een regionaal georiënteerde voedselvoorziening op basis van een vitale natuurinclusieve landbouw. Tezamen geven deze verhalen zin en betekenis aan initiatieven uit de praktijk. Ook leveren ze concrete voorstellen voor beleid, praktijk en onderzoek en voor de opbouw van een vitale voedselbeweging.

Die ‘Nieuwe voedselverhalen‘ tekenen we hier op: