Het Voedsel Anders-manifest


Klik op de pijltjes om te zien welke organisaties uit Nederland en Vlaanderen het manifest inmiddels hebben ondertekend. Onderaan deze pagina vind je een lijst. Ook ondertekenen? Mail naar manifest@voedselanders.nlBen je het ook als individu eens met dit manifest? Sluit je dan bij ons aan op Twitter, Facebook of geef je hiernaast op voor de nieuwsbrief.


Hoe moet een echt rechtvaardig en duurzaam voedsel- en landbouwsysteem eruitzien? En hoe kunnen we dat bereiken? Hoe werken wij samen als beweging in Nederland en Vlaanderen? Deze vragen worden in grote lijnen beantwoord in het Voedsel Anders Manifest.
De verschillende bouwstenen van de visie zijn gebaseerd op de uitkomsten van de eerste Voedsel Anders conferentie in februari 2014. Het sluit ook aan bij de Verklaring van het Internationale Forum over Agroecologie van sociale bewegingen uit februari 2015 en de oproep tot voedselsoevereiniteit in de uit 2007.
In 2022 is het manifest geüpdatet en opnieuw voorgelegd aan alle ondertekenaars, ook zijn er een aantal nieuwe ondersteunende organisaties bijgekomen.

-> Hier vindt u de korte versie van het manifest
-> Hier vindt u een langere versie  met een uitgebreide analyse en voorstellen binnen de volgende bouwstenen van een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem:

 1. Agroecologie en bescherming van bodem, biodiversiteit en klimaat
 2. Regionale voedselsystemen
 3. Anders eten
 4. Voedselsoevereiniteit, eerlijke prijzen en rechtvaardig handels-, landbouw- en visserijbeleid
 5. Toegang tot natuurlijke hulpbronnen

Ons manifest

Voedsel Anders brengt een groeiende beweging samen die werkt aan rechtvaardige en duurzame voedselsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, biodiversiteit en water, eerlijke prijzen en gezond voedsel voor iedereen. Overal ter wereld beseffen mensen dat een ander voedselsysteem nodig én mogelijk is. Velen werken daar op hun eigen manier aan, met agroecologie en voedselsoevereiniteit als stip op de horizon:

 • Een groeiende groep boeren, vissers, verwerkers en andere producenten kiezen voor eerlijke en duurzame productiemethodes, andere teelten en regionale afzet. Hierdoor vergroten ze hun autonomie, kans op een beter inkomen en voeden ze hun gemeenschappen
 • Burgers zetten zich gezamenlijk in voor een ander voedselsysteem en verenigen zich rond gezond, duurzaam en lokaal voedsel. Ze starten buurtmoestuinen, worden lid van een CSA of zetten – samen met lokale producenten – voedselgemeenschappen op.
 • Sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties zetten druk op de politiek om beleid te maken voor een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem.
 • En steeds meer onderzoekers en studenten doen in verbinding met de praktijk onderzoek dat de transitie naar een ander voedselsysteem ondersteunt.

Veel van deze mensen zijn deel van onze beweging.

Onze visie

Een ander voedselsysteem gaat voor Voedsel Anders over het herstel van verbindingen: met de natuur, onze omgeving en de bodem, tussen boeren, vissers en burgers, tussen stad en platteland, tussen culturen en met mensen in andere delen van de wereld. Het geïndustrialiseerde, geglobaliseerde voedselsysteem wordt echter sterk gedreven door economische prikkels die deze verbindingen in de weg staan. Voedsel Anders zet daarom andere waarden centraal: van competitie naar samenwerken, van uitputting en vervuiling naar productie binnen de draagkracht van de aarde, van nemen naar delen. Daarmee versterken we de vele succesvolle initiatieven voor duurzaam, eerlijk en lokaal voedsel die al bestaan in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Agroecologie en voedselsoevereiniteit hanteren we als onze leidende principes.

Agroecologie is zowel een ecologische als een sociale benadering van de landbouw, die uitgaat van samenwerking met de natuur. Agroecologie respecteert de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het voedsel produceren en consumeren. Het zet boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de lokale omstandigheden. Agroecologie is een verzamelnaam van praktijken, maar tegelijkertijd een wetenschap en een wereldwijde sociale beweging.

Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel dat is geproduceerd met ecologisch verantwoorde en duurzame methoden, en hun recht om hun eigen voedsel- en landbouwsystemen te definiëren. Dit betekent onder andere dat staten en volkeren zelf democratisch over hun eigen voedsel- en landbouwsystemen te beslissen, zonder schade toe te brengen aan andere mensen of het milieu. De prioriteit wordt gegeven aan lokale landbouwproductie om de bevolking te voeden.

Onze bouwstenen

De bouwstenen van een nieuw voedselsysteem vullen elkaar aan en zijn onderling verbonden:

 • Een gezonde bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit is de basis van een agroecologische voedselproductie. We versterken landbouw die samenwerkt met de natuur en vertrekt vanuit lokale kennis, middelen en netwerken.
 • Regionale voedselsystemen met korte productie- en verwerkingsketens die burgers en boeren verbinden zodat zij de prijs en de kwaliteit van hun voedsel meer in eigen handen houden. We streven ook naar meer transparantie en verbinding in ons voedselsysteem.
 • Rechtvaardig handels-, landbouw- en visserijbeleid moet er voor zorgen dat boeren en vissers eerlijke en stabiele prijzen krijgen én dat consumenten prijzen (kunnen) betalen waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend (‘true pricing’). Voedselsoevereiniteit en en mensenrechten, inclusief het recht op voedsel, staan centraal binnen dit beleid.
 • Toegang tot grond, water en zaden waarbij de rechten van boeren, herders en vissers die van lokale natuurlijke hulpbronnen leven, zijn beschermd. De duurzame toegang en zeggenschap van boeren en lokale (inheemse) gemeenschappen over land, water en bossen, én genetische diversiteit van vee en zaden, moet gegarandeerd zijn.
 • Anders eten. We streven naar gezond eten dat toegankelijk is voor iedereen, dat op een duurzame wijze is geproduceerd en zoveel mogelijk uit de eigen regio komt. Het centraler stellen van plantaardige eiwitten is essentieel voor een klimaatvriendelijkere leefstijl. We onderstrepen de verbindende rol van voedsel in de samenleving en omarmen de vele voedselculturen in ons land.

Voedsel Anders brengt partijen bij elkaar, wisselt kennis uit, versterkt de praktijk en beïnvloedt het beleid. We werken samen met anderen zodat de beweging voor agroecologie en voedselsoevereiniteit blijft groeien. Onze drijfveer is respect en zorg voor elkaar, het klimaat en de natuur. Dit alles in het belang van huidige en toekomstige bewoners van deze wereld.

Action Aid Nederland
ASEED
Bioforum
Boeren en Buren
Boerenverstand
Bond Beter Leefmilieu
Bos+
Both ENDS
Brabantse Milieufederatie
Broederlijk Delen
Compassion in World Farming Nederland
CSA Netwerk Nederland
CSA Netwerk Vlaanderen
Cultivate!
De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland
De Voedselwerkplaats
De Nieuwe Graanschuur
De Schaal van Kampen
Down2Earth
Dutch Farm Experience
Duurzaamheidsdialoog
EVA
Food Quake
Greenpeace Nederland
Gedeelde Weelde
Gouden Pompoen
Grondbeheer
Herenboeren NL
Hét Actiefonds
HIVOS
ICCO
Jaarhof De Broederie
Korenmaat biowebwinkel
Landgenoten
Landgoed & Proeftuin Roggebotstaete
Louis Bolk Instituut
Metaal Kathedraal
Milieudefensie
Natural Livestock Farming
Netwerk Natuurinclusieve Landbouw
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
NME Mundial
Omslag
OtherWise
Oxfam Novib
PAN Nederland (Pesticide Action Network)
Platform Aarde Boer Consument
Platform Duurzame Solidaire Economie
Platform Natuurlijke Veehouderij
RUAF
Slow Food Nederland
Solidagro
Stichting Boerengroep Wageningen
Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana
Stichting Voedselbosbouw Nederland
Streekeigen Producten Nederland
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer
Supermacht.nl
TAPP-Coalitie (True Animal Protein Price)
The Hunger Project
The Pollinators
Toekomstboeren
Transnational Institute
Velt
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Voedselkollektief Amersfoort


Dit manifest is ondertekend door de volgende Vlaamse en Nederlandse organisaties. Ook ondertekenen? Mail naar manifest@voedselanders.nl

7 Antwoorden op “Het Voedsel Anders-manifest

 1. Hallo mensen van voedsel anders,

  na het manifest gelezen te hebben, ben ik het er helemaal mee eens!

  Jan Nieuwpoort, Gasselte

 2. BI-ORA, Nederlands-Duits netwerk vóór een in alle opzichten gezonde veehouderij, lid van het Duitse netwerk Bauernhöfe statt Agrarfabrike, ondertekent hiermee het manifest. Wij maken deel uit van de grote beweging die zich inzet voor de omslag in denken waar dit manifest over gaat. Wij zijn vooral actief in de noordelijke grensregio.

 3. Het is niet 5 voor 12, maar 5 over 12… We moeten minder afhankelijk worden van alle ‘investors’ , die het alleen om snel geld gaat! Die hebben alleen interesse in dollars en euro’s. Laten we de directe leveranciers: boeren, akkerbouwers etc. meer waarderen én betalen. We kunnen zelf een bijdrage leveren door niet alleen te letten op goedkoop, maar vooral ook op ‘hoe’ en ‘waar’ het geproduceerd werd. Dat geldt even zo goed voor tomaten als bv een t-shirt. En laat ons weer creatief worden met restjes eten: een soepje van maken de volgende dag bv. Slow-food smaakt zoveel beter. Laat de natuur haar eigen tempo bepalen bij het laten groeien van haar schatten….

 4. Natuurlijk, deze punten in het manifest zijn bekend en belangrijk. Ik mis dan ook nog een bijbehorend uitgewerkt en concreet plan van aanpak om de 4 essentiële uitgangspunten te bereiken. Idd voor elk wat wils, maar wel in verbinding, samenwerking en co-creatie tbv de nodige verbreding, verdieping en versnelling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *