Workshops conferentie 2016

Er waren ruim 60 workshops op de Voedsel Anders conferentie 2016. Hieronder vind je de verslagen per thema gesorteerd, met het workshopnummer in de titel. Voor het grootste deel geldt dat Nederlandse titels ook Nederlandse verslagen betreffen en Engelse titels bevatten Engelse verslagen. Van de workshops die hier niet tussen staan hebben we geen verslag ontvangen.

Deelnemer Katie Sandwell schreef een prachtige persoonlijke impressie van de gehele tweedaagse conferentie in het Engels, door Greet Goverde vertaald in het Nederlands. 

Op eetbaarnijmegen.info verscheen ook een mooi stuk met de indrukken van Karla Mulder.

On this page you can find the workshop reports from the Voedsel Anders conference 2016. The reports are sorted per theme and the workshopnumber is included in the title. For the most part, Dutch titles include Dutch reports and English titles include English reports. We did not receive reports of the workshops that are missing in this list.

Participant Katie Sandwell wrote a beautiful report on her impressions of the conference. She summed up the main points of all the plenary speakers and a number of workshops and, in addition, gives a good review of the ‘feel’ of the conference. Read Katie’s report here (in English).

Voorwoord
Introduction

Agro-ecologie
Agroecology

1A – Boer, bodem en economie

1B – Bovengronds mest uitrijden: tijd voor ander beleid

1C – Een eetbaar landschap: Voedselbosontwerp en aanleg

1D – Now the Cow. Debating knowledge for dairy-farming

1E – Pesticides and biodiversity

1F – Food diversity for all: an interactive workshop

1G – Permacultuur en agroecologie in de landbouw

2A – Intuïtieve landbouw

2B – Compost: een zegen voor bodem, opbrengst en boer

2C – An international perspective on food forests and forest gardening

2D – Gebiedscoöperaties: zelfsturing en autonomie

2E – Adopteer een stier! Diervriendelijke veredeling en fokkerij in de biologische melkveehouderij

3A – Kringlooplandbouw: agro-ecologie in Nederland

3C – Agroecology from movement to policy: lessons from Brazil

3E – Eet de grond gezond

3G – Agriculture and the climate: problems and real solutions

4B – Agroecology worldwide: a practice, a science and a movement

4C – Nieuwe boeren: nieuw landbouw

4D – Verhogen organische stof in de bodem: waarom en hoe?

4E – Building healthy soils and preventing erosion in Ghana and Belgium

Toegang tot land en landrechten
Access to land and land rights

1H – The meat of the ´global land grab´ debate

2F – Land voor toekomstboeren: initiatieven in Nederland en België

3H – De Heideboerderij: samenwerkingsverband zelfstandige herders voor duurzaam landschapsbeheer

3I – Samen staan we sterk: ervaringen van kleinschalige vissers en boeren uit Friesland

3J – New peasants in Europe

4G – Strengthening the food sovereignty movement in Europe

4H – Women’s rights to land & food in the face of large-scale investments

Rechtvaardig landbouw en handelsbeleid
Fair agriculture and trade policies

1I- Free trade or market regulation within agriculture – analysis, alternatives and strategies

1J – Geen duurzame landbouw zonder eerlijke beloning aan de boer

2G – Towards food sovereignty that works – presentations and discussion on a strategy for the food movement

2H – Verduurzaming van de importen van soja of zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening van eiwitgewassen

3K – Brede maatschappelijke coalitie uit bezwaren tegen TTIP en bespreekt de komende TTIP-campagne

4I – Naar oplossingen voor oneerlijke handelspraktijken en machtsverhoudingen in voedselketens

4J – Internalisering van externe milieu- en sociale kosten in de consumentenprijs

Korte ketens en stadslandbouw
Short chains and urban agriculture

1K – Nieuwe organisatievormen 1: De kracht van boerencoöperaties die producten uit de regio leveren

1L – Duurzaam eten bij (zorg)instellingen en overheden: hoe zorgen we voor een structurele groei?

1M – Zuivel anders

1N – Een nieuwe eetcultuur als katalysator voor duurzame landbouw?

1O – Fighting food waste! Finding solutions

2I – New organizational forms 2: Different models of community supported agriculture (CSA) and food distribution

2J – Hoe wordt kleinschalig groter?

2K – Hoe kan beleid regionale voedselnetwerken bevorderen?

2L – Melkmannen: integrale concepten voor vermarkting van zuivel en vlees

2M – En de supermarkt? Wat zijn kansen voor verduurzaming van de hele voedselketen in Vlaanderen en Nederland?

2N – Efficiënte keten, preventie van reststromen

3L – Nieuwe organisatievormen 3: Coöperatieve winkels: van, voor en door de gemeenschap

3M – Nieuwe organisatievormen 4: Regionale bundeling en coöperatievorming van korte keten initiatieven rond steden

3N – How transparent is your short chain? Where does your money go?

3O – Stedelijke voedselnetwerken en -beleid: Nieuwe kansen na het Milan Urban Food Policy Pact?

3P – Stadslandbouw als tool om maatschappelijke doelstellingen te realiseren

4K – Nieuwe organisatievormen slot: Zicht op de structuren in de nieuwe voedselketens

4L – Naar regionale training en innovatie hubs voor stadslandbouw?

4M – De Delta-dis: hoe krijgen we typische Nederlandse producten op het bord van de consument?

4N – Hoe produceer je 100% oerwoudvrije zuivel en eieren?

4O – New uses of hemp for food, medicine and as a bio-based resource