Conferentie 2022

For English click here

Met veel enthousiasme kunnen we eindelijk aankondigen dat de Voedsel Anders Conferentie op 10-11 juni 2022 in Wageningen zal doorgaan! Het wordt een inspirerende en verbindende tweedaagse conferentie met als algemeen thema “Samen op weg naar een Democratisch Voedselsysteem“. 

Schrijf je hier in!

We gaan in op uitdagingen en systeemdruk, hoe we als boeren, burgers, vissers, onderzoekers etc. ons daarin manoeuvreren en de waarde van collectieve kracht. Daarnaast gaan we in gesprek over onze internationale relaties, solidariteit tussen ons werk hier en de kansen internationaal. We spreken over solidariteit, zelfbeheer, autonomie. Ten slotte gaan we verder in op voedseldemocratie. Wat houdt dat in in de praktijk? We praten over inclusiviteit van het voedselsysteem en verbinding rondom eten.

Het voorlopige programma van de VA 2022 Conferentie wordt snel aangevuld. Je kan een programma vol workshops, panel gesprekken en excursies naar lokale voedselproducenten verwachten.

Wil je meehelpen om hier een groot succes van te maken?

Je kan je aansluiten bij één van de themagroepen en samen een prikkelend programma uitdenken:

  • Regionale Voedselsystemen
  • Anders Eten
  • Toegang tot land, water en zaden
  • Bodem, biodiversiteit en klimaat
  • Rechtvaardig handels- en landbouwbeleid en eerlijke prijzen

Of je kan meehelpen met de algemene organisatie, bijvoorbeeld in de werkgroep promotie of logistiek.

Wil jij bij één van de themagroepen of werkgroepen aansluiten? Stuur dan een email naar info@voedselanders.nl

Wil jij tijdens de conferentie vrijwilliger zijn ? Meld je hier aan