Oogst Voedselkaravaan 2018 in woord en beeld

In 2018 trok er door alle windstreken van Nederland een Voedselkaravaan. Onder het motto: ‘De stad in en de boer op’ zette de Karavaan de schijnwerper op lokale initiatieven, zwengelde gesprekken en debatten aan en versterkte de voedselbeweging in de regio.

De Voedselkaravaan maakte duidelijk wat de belangrijkste thema’s zijn voor de voedseltransitie de komende tijd:

> Stedelijke voedselsystemen
> Kansen in beleidsagenda’s van gemeentes, regio’s en provincies; hoe kan de overheid voedselnetwerken faciliteren?
> Grondeigendom; komen tot duurzame (langdurige) toegang tot land
> Visserij bij de beweging betrekken
> Vrijhandelsbeleid en het GLB; hoe te komen tot kostendekkende prijzen aan boeren voor duurzame producten, hoe True Price berekenen?
> Leren van boerenpraktijken en -kennis
> Klimaat en een eerlijke transitie van de voedsel- en energievoorziening
> Agroforestry en voedselbossen
> Onderzoek betrekken bij de voedseltransitie
> Omgaan met verschillen in regionale agenda’s, dit biedt uitdagingen en kansen.
> Een goede match vinden tussen regionale kracht en (inter)nationale voedselsysteemtransitie

Deze en andere inzichten uit de Voedselkaravaan vormde bovendien de basis van onze publicatie ‘Negen kansen voor een provinciale voedselagenda’ (2019).

Lees meer over de oogst van de pleisterplaatsen van de Voedselkaravaan 2018 en bekijk de video’s:

Video-impressies van de verschillende pleisterplaatsen: