Goed Punt! Naar meer lokale afzet

Voedsel Anders werkt samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, vereniging Toekomstboeren en enkele duurzame streekproducenten samen om de lokale afzet van duurzaam geproduceerd voedsel in de regio verder te helpen. Duurzamere voedselproductie is broodnodig; lokale afzet en meer betrokkenheid van inwoners zien we als een manier om dat mogelijk te maken.

Duurzame streekproducenten, waaronder Biologische Boerderij Veld en Beek, Stadsbrouwerij Wageningen en Pluktuin De Bosrand zijn de drijvende kracht achter het project, dat de titel draagt ‘Goed Punt. Makers en eters werken samen aan nieuwe afzetpunten voor duurzaam, lokaal voedsel in Ede, Wageningen en Renkum’. De gemeenten, Vereniging Toekomstboeren, Aeres Hogeschool en Voedsel Anders spelen ook een rol in het project.

Zij willen in een innovatieve samenwerking met inwoners en andere partijen leren van bestaande initiatieven en gezamenlijk een organisatievorm (bijv. coöperatieve of individuele ondernemer/maatschap die risico neemt) opzetten voor een nieuw type afzetpunt. In 2021 komen er tenminste 2 pilot-afzetpunten op centrale locaties in Ede, Wageningen en/ of Renkum.

Deze afzetpunten dienen aantrekkelijk en toegankelijk te zijn voor een breed en divers publiek, en de behoeften en wensen te beantwoorden van zowel producenten als inwoners en andere betrokkenen. Blijvende betrokkenheid van inwoners is daarbij een speerpunt.

De ambitie is om van het afzetpunt ook een centrale plek te maken voor bredere korte keten-gerelateerde samenwerkingen tussen inwoners en producenten, zoals excursies en proeverijen. In die zin wordt het een plek voor meer dan alleen verkoop en zal het ook ook bijdragen aan community building rondom duurzaam voedsel van dichtbij. Voedsel Anders zal gedurende het project drie workshops organiseren over bestaande vormen van afzetpunten en relaties tussen boer en burger en daarnaast een consumentenonderzoek uitvoeren.

In juli 2020 kwam een klankbordgroep van inwoners en experts voor het eerst bij elkaar om feedback te geven op de plannen. Het project wordt ondersteund door de Gelderse POP3-regeling en loopt tot eind 2021.

Voor verdere informatie of vragen:
Froutje Fruithof, coördinator POP3 project Goed Punt
Equilibria@live.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de POP3 Korte Voorzieningsketens van de Provincie Gelderland en de Europese Unie.