Programma Voedselkaravaan in Amsterdam, 23 & 24 juni

Foto: Tuinen van West

De Voedselkaravaan pleistert op 23 en 24 juni in Amsterdam tijdens WeFeedThe.City

De Amsterdamse regio bruist van de voedselinitiatieven. Boeren, burgers en ondernemers werken allemaal aan een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem. Tijdens WeFeedThe.City bieden Van Amsterdamse BodemFood Council MRASlow Food Amsterdam Youth Network en de Voedsel Anders Voedselkaravaan een platform aan mensen die werken aan de voedseltransitie in Amsterdam regio. Met inspirerende films, workshops, (h)eerlijk eten, een kidslab, een foodsafari en interactieve workshops over een ambitieus Amsterdams voedselbeleid. Naar het volledige programma van WeFeedThe.City.

Hieronder volgt het programma van de workshops op zaterdagmiddag 23 juni.


MIDDAGPROGRAMMA 23 JUNI
Samen bouwen aan een Amsterdams voedselbeleid’

Bekijk de laatste updates in het Facebookevenement

14:30 – 17:00, Grote Zaal KIT, Mauritskade 64, Amsterdam

Steden spelen een verbindende rol in de ontwikkeling van duurzame, gezonde en eerlijke voedselsystemen. Soms zijn steden een bron van innovatie en vernieuwing. Steden kunnen met een proactief voedselbeleid een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijk omslag. In Amsterdam zijn er volop kansen voor het verder ontwikkelen van een stedelijk en regionaal voedselbeleid. Voorstellen hiervoor werden gedaan door Van Amsterdamse Bodem in het tienpuntenplan ‘Verder met Voedsel in Amsterdam’ en ook Voedsel Anders zette reeds tien suggesties voor een duurzaam voedselbeleid aan nieuwe gemeentebesturen op een rijtje. Het nieuwe college in Amsterdam gaf al aan dat ‘stadslandbouw wordt bevorderd’ en dat ‘de huidige voedselstrategie een vervolg krijgt’.

In vier interactieve workshops krijgen bewoners, boeren en ondernemers zélf de kans om mee te praten over een lokaal voedselbeleid. We werken aan praktische voorstellen en concrete aanbevelingen op een aantal centrale beleidsthema’s. Deze bouwstenen voor een Amsterdams Voedselbeleid presenteren we aan het eind van de dag aan een vertegenwoordiger van het nieuwe stadsbestuur.

14.30 uur   Welkom en aftrap door Henk Renting (Voedsel Anders), Anne Luz Pijnenburg (SFYN Amsterdam) en Sebastiaan Aalst (Van Amsterdamse Bodem)
Aftrap en uitleg over doel en aanpak van bijeenkomst en over het belang van lokaal voedselbeleid.

14.40 uur   Inspiratie door Han Wiskerke (hoogleraar Foodscapes WUR)
Prof. Han Wiskerke gaat in op de vraag waarom steden zich bezig moeten houden met voedsel en geeft een overzicht van kansen voor lokaal voedselbeleid

14.55 uur   Interactieve workshops (kleine zalen KIT)
In vier workshops werken we aan concrete voorstellen op de thema’s (zie hieronder):

 1. De grazende stad: hoe bepaalt de voedselomgeving wat we eten?
 2. Versterken en opschalen van korte ketens van boer naar consument
 3. Nieuw ruimtelijk beleid voor stadslandbouw en eetbaar groen
 4. Eerlijke handel van Amsterdam met de wereld

16.30 uur    Oogst van voorstellen (Subtropen zaal KIT)

16.30 uur     Plenaire presentatie van voorstellen van de vier workshops

16.50 uur     Voorstellen worden aangeboden aan wethouder(s) van het nieuwe college en/of gemeenteraadsleden


ACHTERGROND BIJ DE WORKSHOPS:

Iedere workshop start met 1 of 2 pitches (max. 5 minuten) van een initiatief of expert. Daarna werken we met de World Café methode, waarbij in kleine groepen aan 3 a 4 afzonderlijke tafels op een specifieke vraag of beleidsopgave wordt ingegaan. Aan het eind van iedere workshop worden concrete aanbevelingen samengevat. Waar gaan de workshops over?

De grazende stad: hoe bepaalt de voedselomgeving wat we eten?

 1. Organisatie: Food Cabinet

De afgelopen dertig jaar is de voedselomgeving ingrijpend veranderd. Eten is in 2018 werkelijk overal: de frisdrankreclame bij de bushalte, het assortiment in je supermarkt, opdringkassa’s op het station, de geur van versgebakken friet bij je buurtsnackbar, dagjesmensen die hun tanden zetten in een broodje mozzarella, de droppot op het bureau van je collega, en de traktaties van je jarige kind. De prikkels uit de voedselomgeving lijken nauwelijks te ontwijken. Sterker nog, ze zijn zo alom tegenwoordig dat we ze niet meer opmerken. Maar onbewust doen deze prikkels hun werk en zetten ze aan tot overconsumptie en ongezond eten. Amsterdam oogst internationaal lof voor de Aanpak Gezond Gewicht waarmee wordt geprobeerd de tendens naar alsmaar meer zoet, zout en vet eten te doorbreken. Wat kunnen we daarvan leren, wat lukt er nog niet en kan nog beter?

Tijdens deze workshop dagen we je uit mee te denken over hoe we Amsterdam de gezondste stad van Europa kunnen maken. Na korte pitches van o.a Marlijn Huitink (onderzoeker VU) komen aan World Café tafels de volgende perspectieven op de voedselomgeving aan bod:

 1. Gezondheid: Hoe draagt de voedselomgeving bij aan ongezond gedrag? En wat zijn de kenmerken van een gezonde omgeving?
 2. Regelgeving: Welke middelen heeft de lokale overheid om in te grijpen in de voedselomgeving? Welke planologische instrumenten zijn er om steden met aandacht voor de voedselomgeving te ontwikkelen?
 3. Participatie: Welke rol kunnen bewoners en bewonersinitiatieven spelen om de voedselomgeving gezonder te maken?
 4. Ondernemersperspectief: Valt er een (bruine) boterham te verdienen met gezond voedsel?

 1. Versterken en opschalen van korte ketens van boer naar consument
  Organisatie: Voedsel Anders, Transitiecoalitie Voedsel, Rumore

Het versterken van regionale voedselsystemen door korte ketens van boer naar consument biedt veel kansen voor lokaal voedselbeleid.  Lokaal en regionaal voedsel komt tegemoet aan de vraag naar gezond en vers voedsel en transparante voedselketens, draagt bij aan het terugdringen van transport en minder gesleep met producten, en biedt tegelijkertijd kansen om boereninkomens te versterken. Toch komt de ontwikkeling van markten voor lokaal en regionaal voedsel nog onvoldoende van de grond. Lokale en regionale producten zijn nog slechts mondjesmaat in supermarkten verkrijgbaar. Wel is er veel dynamiek en innovatie bij kleinschalige initiatieven die boer en consument direct via korte ketens verbinden, maar deze missen vaak nog schaal en slagkracht om bredere consumentengroepen te bereiken.

Lokaal beleid biedt kansen om een kwaliteitsslag te maken en de beschikbaarheid van lokale en regionale producten in de stad te vergroten. Tijdens deze workshop dagen we je uit mee te denken over concrete voorstellen om regionale korte voedselketens in en rond Amsterdam te versterken. Na korte pitches van o.a. Mike Venekamp (Atlantis Handelshuis, Transitiecoalitie Voedsel) werken we aan 3 tafels aan de volgende vragen:

 1. Wat voor mogelijkheden zijn er om publieke inkoop (o.a. zorg, gemeenteinstellingen etc.) in te zetten voor het vergroten van vraag en versterken korte ketens in de regio?
 2. Hoe kunnen bestaande initiatieven voor korte ketens (voedselcooperaties, CSA, groentepakketten, webshops, etc.) verder worden versterkt? Wat zijn kansen voor onderlinge samenwerking (o.a. logistiek, publiciteit) en wat is behoefte voor ondersteuning?
 3. Hoe krijgen we meer lokaal en regionaal voedsel op het bord van de stedelijke consument? 

 1. Nieuw ruimtelijk beleid voor stadslandbouw en eetbaar groen
  Organisatie: Food Council MRA, ANFP en Voedsel Anders

Productie van voedsel in en om de stad is van groot belang en zal volgens het nieuwe coalitieakkoord worden bevorderd. We belichten de onbenutte kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw in de Amsterdam regio, o.a. op basis van voorbeelden uit buitenlandse steden. We kijken naar vormen van ruimtelijk beleid en grondbeheer, die zekerheid en kansen voor versterking van bestaande landbouwbedrijven in en rond de stad kunnen bieden (bijv. biologische boerderij De Boterbloem).  Inspirerende concepten voor de integratie van productief groen en stadslandbouw in de stad, zoals Productieve Stedelijke Landschappen (CPUL) en ervaringen van steden als Barcelona, Valencia en Milaan waar landbouwgrond rond de stad een beschermde status heeft als ‘agrarisch park’ krijgen aandacht. Dit kan in Amsterdam ook, bijvoorbeeld in stadslandbouwgebieden als de Tuinen van West of Noordoogst in Amsterdam-Noord.

Tijdens deze workshop dagen we je uit mee te denken hoe stadslandbouw in en om Amsterdam versterkt kan worden. Voorafgaand aan de tafelsessies worden er twee korte inspirerende pitches gehouden door Toby Jones en Eduardo Hernandez over ‘Inspirerende (voor)beelden van stadstuinen elders’ en Arnold van der Valk. Aan de World Café tafels komen de volgende perspectieven aan bod:

 1. Naar een nieuwe ruimtelijke ordening: groen en stadslandbouw als basis, gemeente stimuleert ontwikkeling en nieuwe stadsboeren
 2. Onbenutte mogelijkheden: een ‘agrarisch park’ in Amsterdam? multifunctioneel gebruik water, leidingstraten, daken, muren, teelt in gebouwen.
 3. Meer ruimte voor groen en biodiversiteit in de stad. 

 1. Eerlijke handel van Amsterdam met de wereld (gedeeltelijk in het Engels)
  Organisatie: Oxfam Novib, Voedsel Anders

Onze voedselconsumptiepatronen en productiesystemen hangen op tal van manieren samen met voedselproducenten elders in de wereld. Terwijl nog hardnekkig wordt vastgehouden aan de mythe dat ‘Nederland de wereld voedt’, werkt ons voedselgedrag en landbouwbeleid vaak juist nadelig uit voor boeren en boerinnen elders in de wereld.

Hoe kunnen wij vanuit Amsterdam stimuleren dat voedsel elders duurzaam en maatschappelijk verantwoord geproduceerd wordt? Hoe ondersteunen we kleinschalige producenten in ontwikkelingslanden? En wat kunnen wij van deze mensen en de steden in het Zuiden leren voor onze eigen lokale voedselproductie? Wat willen we dat er via onze haven binnenkomt en wat juist niet?

Tijdens deze workshop dagen we je uit mee te denken over concrete stappen om vanuit Amsterdam eerlijke handel en duurzame productie elders in de wereld te versterken. Na korte pitches van o.a. Tarek Hosny (Schaduf, Cairo) en Madelon Meijer (Oxfam Novib) werken we aan 3 tafels aan de volgende vragen:

 1. Welke stappen kunnen we (als burger, als beleidsmaker, als onderzoeker etc) zetten in inkoop van voedsel dat we van elders nodig hebben?
 2. Wat kunnen we leren van ervaringen van steden als Cairo met eerlijk lokaal voedselbeleid?
 3. Welke aanbevelingen kunnen we formuleren voor de gemeente Amsterdam?

Lees meer over De Voedselkaravaan