10 Suggesties aan nieuwe gemeentebesturen voor duurzaam voedselbeleid

Voedsel Anders roept de nieuwe gemeentebesturen in Nederland op om samen met betrokken bewoners en ondernemers een breed en echt duurzaam voedselbeleid op te stellen. In een nieuw stuk doet Voedsel Anders tien suggesties:

1 Ontwikkel een gemeentelijke voedselstrategie
2 Stimuleer duurzaam en gezond voedsel en catering in de gemeente
3 Stimuleer korte ketens, lokaal voedsel en stadslandbouwprojecten
4 Maak een omslag in de ruimtelijke ordening
5 Zet publieke gronden in voor lokale en agroecologische voedselproductie
6 Ga voedselverspilling tegen en versterk de circulaire economie
7 Bevorder een gezonde voedselomgeving en voedseleducatie
8 Bevorder de biodiversiteit samen met bewoners en boeren
9 Composteer organisch afval
10 Betrek bewoners en lokale ondernemers

In de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018 zijn reeds goede voorstellen voor een gemeentelijk voedselbeleid gedaan door onder andere Van Amsterdamse Bodem, de Flevo Campus Think Tank, en Voedsel Anders Vlaanderen. In dit nieuwe stuk heeft Voedsel Anders elementen van deze eerdere aanbevelingen verwoord, aangevuld en op onderdelen specifieker gemaakt om discussie te stimuleren en te inspireren.

Download de uitwerking van tien suggesties van Voedsel Anders voor een duurzaam gemeentelijk voedselbeleid (pdf)