27 oktober: Voedselkaravaan Noord-Limburg / Zuidoost-Brabant

Foto: Het Spekrijt

In 2018 gaat het netwerk Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door geheel Nederland trekt. In elke regio halen we nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. De Voedselkaravaan richt zich op burgers / consumenten, ondernemers in de gehele voedselketen, maatschappelijke organisaties en de overheid. Deze karavaan doet op zaterdag 27 oktober Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant (de Peel) aan en is tevens onderdeel van de Europese actiedagen voor Good Food, Good Farming.

Op deze dag staat de Voedselkaravaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw te verduurzamen én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers?

Tickets en opgave

Tickets voor deze bijeenkomst kosten € 10 inclusief excursie (vervoer per bus), lunch, koffie en thee. Na 25 oktober kan dit door € 10 contant te voldoen bij de aanmeldbalie. Dat geldt ook als u alleen het middagprogramma volgt. De aanmeldbalie is bij HAS Hogeschool Venlo van 8.45 tot 9.15 en vanaf 14.00, en bij Beej Benders tussen 12.30 en 14.00.

Programma


8.45 : Inloop bij HAS Venlo

9.15 : Welkom en instructies

9.30 – 12.30 : Excursies in de regio (met de bus)

Stadstuinderij Venlo

U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden voor deze Voedselkaravaan. Hierbij wordt u gevraagd om een eerste en tweede keuze te maken uit de volgende excursies. Wij zullen deze eerste keuzes zoveel mogelijk respecteren, waarbij degene die zich het eerste aanmelden voorgaan.

 

EXCURSIE A (Bus 1) Stadstuinderij Venlo met workshop Bokashi en Beej Benders in Venlo

In De Stadstuinderij, een gezamenlijke moestuin, verbouwen zo’n 50 deelnemers groenten en bloemen zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Provinos houdt bij de stadtuinderij een workshop: Keuken- en tuinafval snel, effectief en gezond de bodem in met Bokashi
Door afval uit keuken of tuin te fermenteren is het snel en zonder stank klaar om de bodem te verbeteren in bloementuin, voor vaste planten en natuurlijk de moestuin. Alle energie uit keukenafval en groenresten gaat zo de bodem in, zonder verliezen in de vorm van CO2 en met vele micro-organismen ter ondersteuning van het bodemleven.

Beej Benders in Venlo

Beej Benders van eigenaar Geert Benders is een versmarkt voor lokale producten waar retail en horeca naadloos op elkaar aansluiten. Transparantie in de keten staat hier centraal.

EXCURSIE B (Bus 2A) People’s Farm in Maasbree en Bijzonder Brabants in Deurne

People’s Farm verbouwt zo’n 40 verschillende soorten groenten die zo direct mogelijk aan de consument worden verkocht, onder meer via het Verskratje. Eigenaar is Marcel Jacobs.

Bijzondere groenten waaronder veel vergeten groenten, kom je tegen bij Bijzonder Brabants een bedrijf van Henk Kerkers. Groenten worden verbouwd met aandacht voor de natuur en de omgeving en aandacht voor de consument.

EXCURSIE C (Bus 2B) People’s Farm in Maasbree en Boomkwekerij de Oude AA in Deurne 

People’s Farm verbouwt zo’n 40 verschillende soorten groenten die zo direct mogelijk aan de consument worden verkocht, onder meer via het Verskratje. Eigenaar is Marcel Jacobs.

De Oude AA is een boomkwekerij te Deurne van vaste planten en kleinfruit met aandacht voor het milieu. Eigenaar Henk Raaymakers is tevens voorzitter van de LTO vakgroep Bomen en Vaste planten.

EXCURSIE D (Bus 3) Bio-Verbeek in Velden met workshop Bokashi

De gebroeders Verbeek verbouwen tomaten, paprika’s en komkommers op een grootschalig, modern, biologisch tuinbouwbedrijf. Zij zijn onderweg van biologische groententeelt onder glas naar energie-neutrale natuur-inclusieve kringloopglastuinbouw.

Provinos houdt een workshop Bokashi voor Gemeenten, Waterschappen, Natuurorganisaties en andere terreinbeheerders Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit ook groenafval komt, is het maken van Bokashi een erg interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar ook in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, bijvoorbeeld de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. De koolstofvoetafdruk is daarmee ook vele malen kleiner. Het is bovendien goedkoper dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het voorkomt stortingskosten.

EXCURSIE E (Bus 4) Pluimveehouderij producent van het Gijs-ei in Veulen en Varkensbedrijf Het Spekrijt in Deurne

De gebroeders Janssen hebben een zorgboerderij De Haam met vrije uitloopstallen voor legkippen. Pluimveehouder David Janssen is sinds 2013 producent van het Gijs-ei. Daarbij krijgen de kippen alleen regionaal geteeld veevoer in plaats van geïmporteerde soja.

Het Spekrijt

Het Spekrijt is een multifunctioneel varkensbedrijf van de familie Kuijpers. Zij houden 320 zeugen en vleesvarkens. De zeugen komen zo veel mogelijk in de buitenlucht onder het toeziend oog van de burger die ook een kijkje mag nemen in de stal. Wegens de huidige dreiging van Afrikaanse varkenspest mogen de dieren momenteel echter niet naar buiten. Bezoekers worden (tijdelijk) slechts bij uitzondering toegelaten.

 

12.30 uur: Lunch bij Beej Benders te Venlo

13.00 uur toespraak door Hubert Mackus
Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten – Provincie Limburg


13.15 – 14.15 uur:
Plenaire inleidingen
– Geert Benders (eigenaar Beej Benders versmarkt en restaurant) over verduurzaming in de keten
– Niek Koning (emeritus hoogleraar WUR Agricultural Economics and Rural Policy Group) over het Europese landbouw- en handelsbeleid

14.30 – 16.45 uur: Workshopprogramma in twee rondes bij HAS Hogeschool Venlo en filmprogramma bij Filmhuistheater de Nieuwe Scene
14.30 uur: eerste workshopronde te HAS Hogeschool Venlo en film Boeren met Toekomst in Filmhuistheater de Nieuwe Scene
15.45 uur: tweede workshopronde te HAS Hogeschool Venlo en film Bodemboeren in Filmhuistheater de Nieuwe Scene

 

1e Ronde workshops van 14.30 – 15.30 uur  

U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden voor deze Voedselkaravaan. Hierbij wordt u gevraagd om een eerste en tweede keuze te maken uit de volgende workshops die worden gehouden in twee rondes. U kunt er ook voor kiezen naar genoemde film(s) te gaan. Wij zullen deze eerste keuzes zoveel mogelijk respecteren, waarbij degene die zich het eerste aanmelden voorgaan.

Workshop 1 – Hoe krijgen boeren een meerwaarde voor milieu- en diervriendelijke producten? 

Sprekers: Ruud van Dijck (varkenshouder Boer Ruud te Oirlo) en David Janssen (pluimveehouder, producent van Gijs-ei te Veulen)

Gespreksleiding: Nicole Lemlijn

Toelichting:
Varkenshouder Ruud van Dijck voert zijn varkens vooral met reststromen uit de voedselindustrie en gebruikt zo veel minder soja. Hij vertelt ook over de rol van het dieren in onze samenleving. Ook pluimveehouder David Janssen voert zijn scharrelkippen met veevoeder uit de regio. Dit zorgt voor extra voerkosten. Zij vertellen over de kansen en uitdagingen om een goed verdienmodel te krijgen rond hun producten.

Workshop 2 – Verbetering van de bodemkwaliteit door gebruik van lichtere machines
Spreker: Wim Steverink (Lasting Fields
)

Toelichting:
Lasting Fields werkt aan de omschakeling naar kleine, lichte(re) en autonome mechanisatie die niet alleen de bodemkwaliteit bevorderen, maar het ook mogelijk maken om het bedrijf energieneutraal te kunnen laten functioneren. De visie is een evenwichtige en toekomstbestendige landbouw die gezonde producten van een gezonde en vitale bodem oogst. Een landbouw die bijdraagt aan instandhouding van bodem en voedsel, zelfs voor de volgende generaties.

Workshop 3 – Alternatieven binnen het Europese landbouw- en handelsbeleid
Sprekers: Keimpe van der Heide (bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond,
Edwin Michiels (voorzitter LTO-vakgroep akkerbouw regio Zuidoostelijk zand- en lössgebied, Hans Geurts (bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond, voorzitter Platform Aarde Boer Consument, Niek Koning (emeritus hoogleraar WUR Agricultural Economics and Rural Policy Group, auteur van Food Security, Agricultural Policies and Economic Growth.
Gespreksleider: Guus Geurts

Toelichting:
Momenteel wordt er gediscussieerd over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid dat gaat gelden vanaf 2021. Vertegenwoordigers van boerenorganisaties geven hun visie hierover, waarin ze ook hun mening geven over de voedselvisie die minister Schouten onlangs presenteerde. Zij zullen ook de verbanden leggen hiertussen en met het vrijhandelsbeleid. Er zal een alternatief aan de orde komen waarbij de doelstellingen van het GLB en kringlooplandbouw van minister Schouten effectief en efficiënt behaald kunnen worden.

Workshop 4 – Positieve Gezondheid / Gezonde bedrijven
Spreker: Jan Jenneskens – gezondheidsmaker (de Gezondste regio 2025
)

Toelichting:
De Gezondste Regio 2025 heeft de ambitie om als regio Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn. Gezondheid is iets wat alle lagen van de van de samenleving raakt en wat voor iedereen belangrijk is. Met onze ambitie creëren we verbindingen en zien we dat er nieuwe gezondheidsinitiatieven ontstaan. De Gezondste Regio 2025 motiveert, inspireert en verbindt hierbij. In de workshop komt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid de uitvoeringsagenda aan bod en wordt aan de deelnemers gevraagd daarin vooral mee te denken en ons verder op weg te helpen.

Workshop 5 – Bomen als oplossing voor Hittestress
Spreker: Henk Raaijmakers (Boomkwekerij de Oude AA
)

Toelichting:
De Oude AA is een boomkwekerij te Deurne van vaste planten en kleinfruit met aandacht voor het milieu. Eigenaar Henk Raaymakers is tevens voorzitter van de LTO vakgroep Bomen en Vaste planten. Hij vertelt over de mogelijkheden om bomen in te zetten tegen hittestress in steden en op het platteland.

Workshop 6 – De rol van man en vrouw binnen de besluitvorming op gezinsbedrijven
Sprekers: Diverse sprekers namens LLTB.


Toelichting:
Binnen deze workshop worden twee boerinnen geïnterviewd over hun rol binnen de besluitvorming op hun gezinsbedrijf. Bijvoorbeeld over investeringen om hun bedrijven meer duurzaam te maken. Hierbij wordt ook het publiek gevraagd actief deel te nemen aan het gesprek.

Workshop 7 – Geur-workshop: Call-3 Hoe stimuleren we natuur-inclusieve landbouw?
Spreker: Tanja Schell – Museum Van Bommel Van Dam

Toelichting:
In deze workshop staat het belang van geur voor de beleving van een product en de beleving van de omgeving centraal. Aan de orde komen: Geur en emotie, Geur en herinnering en Geur en productwaarde. Het is een interactieve workshop voor maximaal tien deelnemers. Met de deelnemers worden een aantal geuren geroken om zelf de verschillende facetten te ervaren. Ook wordt er een korte presentatie van het project ParfumVarken gegeven.

Workshop 8 –
Oprichting Slow Food Youth Network Venlo, doe je mee ?
Spreker: Sanne Minten (Slow Food Limburg)

Ons voedsel krijgt veel aandacht, ook in de regio Venlo. De hoogste tijd om ook hier een SFYN op te richten, want wamen komen we verder.  Slow Food Youth Network is de jongeren tak van Slow Food, dit is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor een good, clean en fair voedselsysteem.  Samen organiseren we events en campagnes, zoals eat-ins om ervaringen te delen, of een discosoep om voedselverspilling onder de aandacht te brengen. Nog geen lid? Sluit je aan!

 

2e Ronde workshops van 15.45 – 16.45 uur

Workshop 9 – Europese plantaardige eiwitproductie als alternatief voor soja-import

Sprekers: Ruud van Dijck (varkenshouder Boer Ruud te Oirlo), David Janssen (pluimveehouder en producent Gijs-ei te Veulen) en Keimpe van der Heide (bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Henk Vermeer (Agrifirm)

Gespreksleiding: Guus Geurts

Toelichting:
Zowel varkenshouder Ruud van Dijck als pluimveehouder David Janssen gebruiken lokale veevoeder en daardoor weinig cq. geen soja. Keimpe van der Heide geeft alternatieven voor het landbouw- en handelsbeleid om zo de Europese plantaardige eiwitproductie sterk te bevorderen. Henk Vermeer geeft een overzicht van de Europese en Nederlandse plantaardige eiwitteelt in relatie tot de totale vraag. Guus Geurts zal vooraf kort ingaan op de nadelen van de teelt van soja in Latijns Amerika en de criteria van RTRS-soja.

Workshop 10 – Hoe krijgen boeren een meerwaarde voor milieu- en diervriendelijke producten? – Brabant

Sprekers: Henk Kuijpers of Horry Gouvernante (Het Spekrijt varkenshouderij Deurne) en Frank Rooijakkers (Hero-ei pluimveehouderij Asten)

Gespreksleiding: Nicole Lemlijn

Toelichting:
De familie Kuijpers heeft een multifunctioneel varkensbedrijf Het Spekrijt in Deurne. Zij houden 320 zeugen en vleesvarkens. De zeugen komen zo veel mogelijk in de buitenlucht, onder het toeziend oog van de burger die ook een kijkje mag nemen in de stal. (Wegens de huidige dreiging van Afrikaanse varkenspest mogen de dieren momenteel echter niet naar buiten. Bezoekers worden (tijdelijk) slechts bij uitzondering toegelaten.) Frans Rooijakkers is eigenaar van het pluimveebedrijf Hero-ei in Asten, waarin scharrelkippen worden gehouden. Zij vertellen over de kansen en uitdagingen om een goed verdienmodel te krijgen rond hun milieu- en diervriendelijke producten.

Workshop 11 – Fairtrade voor boeren in het buitenland, maar ook in Nederland
Sprekers: Francien Thielen-Tonnaer en Hanni Ten Brink-Oor van 
Stichting Leef op Safe Horst aan de Maas

Toelichting:
Proef, ruik, zie en kom meer te weten over Fair Trade producten. Een pleidooi om voedsel wereldwijd, maar ook in Nederland tegen een faire prijs te verhandelen. Er groeit een beweging van onderop, met aandacht voor het Manifest van de Armen opgesteld door Frans van der Hoff die met Mexicaanse koffieboeren samenwerkt.

Workshop 12 – (H)eerlijk eten van dichtbij, voor iedereen, met liefde voor de aarde
Spreker: Henk Kerkers – Bijzonder Brabants.

Toelichting:
Bijzondere groenten waaronder veel vergeten groenten, kom je tegen bij Bijzonder Brabants een bedrijf van Henk Kerkers. In deze workshops zal hij onder ander ingaan op de teelt van vergeten groenten.

Workshop 13 – Geur-workshop: Call-3 Hoe stimuleren we natuur-inclusieve landbouw?
Spreker: Tanja Schell – Museum Van Bommel Van Dam

Toelichting:
In deze workshop staat het belang van geur voor de beleving van een product en de beleving van de omgeving centraal. Aan de orde komen: Geur en emotie, Geur en herinnering en Geur en productwaarde. Het is een interactieve workshop voor maximaal tien deelnemers. Met de deelnemers worden een aantal geuren geroken om zelf de verschillende facetten te ervaren. Ook wordt er een korte presentatie van het project ParfumVarken gegeven.

Workshop 14 – Veehouderij en klimaat
Sprekers: Jurjen de Waal (Team Voedsel, Milieudefensie
) en Hans Geurts (melkveehouder te Veulen en bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond)  

Toelichting:
Ook de landbouw en veehouderijsector zal een bijdrage moeten leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Waar sommigen deze opgave als een last of een risico voor de sector zien, denkt Milieudefensie dat zij kansen biedt om ons voedselsysteem te verduurzamen en boeren in Nederland een toekomstperspectief te bieden. De voorwaarde hiervoor is wel dat de transitie eerlijk verloopt. Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen we daarin samen optrekken?
Melkveehouder Hans Geurts is kritisch over de veronderstelde bijdrage van de rundveehouderij. Hij zal uitleggen hoe de melkveehouderij een bijdrage kan leveren aan de vermindering van broeikasgassen. Maar legt ook uit waarom de koe niet als zondebok kan worden gezien.

Workshop 15 – Greenhabit slaat brug tussen boer en burger
Spreker: Chantal Linders (Green Habit
)

Toelichting:
De vitaliteitsmethode greenhabit richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte en richt zich op 5 elementen. Een unieke methode die er tevens voor zorgt dat de consument de pareltjes in de regio gaan zien. Zo slaan wij een brug tussen de boer en burger.

16.45 uur: Afsluiting en borrel


Tickets en opgave

Tickets voor deze bijeenkomst kosten € 10 inclusief excursie (vervoer per bus), lunch, koffie en thee. U kunt zich na 25 oktober aanmelden door € 10 contant te voldoen bij de aanmeldbalie. Dat geldt ook als u alleen het middagprogramma volgt. De aanmeldbalie is bij HAS Hogeschool Venlo van 8.45 tot 9.15 en vanaf 14.00, en bij Beej Benders tussen 12.30 en 14.00.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een email naar: info@behouddeparel.nl

Deze Voedselkaravaan wordt georganiseerd door Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg, Het Beleg en Voedsel Anders Nederland