VA2020 in vogelvlucht: Nieuwe kennis, nieuwe verbindingen

Op deze pagina kijken we terug op Voedsel Anders in 2020. Een heel bijzonder jaar, opgeschrikt door een mondiale pandemie. Dat bracht voor iedereen veel uitdagingen. Ook voor ons was het aanpassen. Maar we hebben samen met jullie toch een reeks mooie bijeenkomsten gehouden en veel, heel veel kennis en ervaringen uitgewisseld.

Begin 2020 was Voedsel Anders nog volop bezig met de voorbereiding van de derde Voedsel Anders conferentie, gepland voor april. Er stond een fantastisch programma met meer dan 80 workshops klaar; voor en door jullie gemaakt. Toen in maart het duidelijk werd dat dit niet kon doorgaan, ging Voedsel Anders online door met een alternatief conferentieprogramma: VA2020. En jullie waren erbij! In groten getale namen jullie deel aan onze workshops, excursies en webinars. We zetten ze hier nog eens op een rijtje.

VA2020 begon in april met een blog: Het coronavirus legt de zwakten in ons voedsel- en landbouwsysteem bloot. Lees hier onze analyse.

Systeemtekeningen van de workshopdeelnemers

Daarop volgde een hands-on online workshop over systeemtekenen. Met stiften en papier maakten we in een tekening visueel wat normaal gesproken onzichtbaar blijft in ons eigen voedselsysteem (waarden, processen, relaties). Dit bleek goed gereedschap om een grip te krijgen op de complexiteit van het voedselsysteem en en het benoemen van de plekken waar meer beweging nodig is.

Op 19 en 20 september vond ons excursie-weekend kennis gemaakt met duurzame landbouw- en voedselinitiatieven op 7 locaties door het hele land. Er was volop interesse en de excursies waren binnen een korte tijd vrijwel allemaal volgeboekt! Tijdens een prachtige zomerdag leerden we hoe mensen door het land heen keuzes maken voor de biodiversiteit, het klimaat, lokale samenwerking en een gezondere voedselomgeving.

Tijdens de coronacrisis vinden mensen hun weg naar lokale voedselketen. Steeds meer mensen willen hun eten van dichtbij halen, en sluiten bijvoorbeeld aan bij voedselgemeenschappen, waar transparantie en de band tussen burger en boer centraal staan (zie inventarisatie-onderzoek naar voedselgemeenschappen in NL – Kampen, 2020). In oktober deelden Bregje Hamelynck en Estella Franssen – twee experts op het gebied van voedselcoöperaties – de do’s en don’ts van het opzetten van een voedselgemeenschap. Daarnaast is het aantal korte ketens in Nederland dit jaar flink toegenomen. De ondernemers hebben hun omzet zien groeien. Dat vertellen de drie duurzame en lokale initiatieven Lekkernassûh, de Streekboer en Jouw Dagelijkse Kost in het decemberwebinar ‘Eten uit de duurzame korte keten’.

Het jaar 2020 stond ook in het teken van discussies rond de Europese voedselstrategie Farm-to-Fork en de GLB-hervorming. Voedsel Anders sluit zich aan bij de vele organisaties die teleurgesteld zijn over het GLB-voorstel van de Europese Commissie. Alleen met een radicaal andere visie én beleid maken we daadwerkelijk de omslag naar een toekomstbestendig en gezond landbouw- en voedselsysteem. Kijk onze webinar hierover van juni terug waar we vertellen hoe de Europese voedselstrategie efficiënter kan worden (en klik hier voor onze analyse).

Gebiedscoöperaties nieuwe-stijl kunnen een rol spelen in de nodige omslag. Deze nieuwe juridische vorm van publiek-burgerlijk-private samenwerking biedt burgers meer zeggenschap over de transitie in hun eigen werk- en leefgebied. In november wisselden we hierover van gedachten met vele van jullie.

In de loop van het jaar organiseerden we bovendien Voedsel Anders Meet-Ups (in oktober en in november) om elkaar beter te leren kennen, verder te praten over de webinars, en overige ideeën uit te wisselen over thema’s zoals het landbouwbeleid, samenwerken, bewegingsopbouw en regionale voedselsystemen.

Ben je op zoek naar een goed voornemen voor 2021? Leer meer over agroecologie! Voedsel Anders organiseert in de eerste helft van het jaar een reeks evenementen rond agroecologie: een manier van voedselproductie waarbij landbouw in harmonie is met natuur en cultuur. De introductie-bijeenkomst op 12 januari bespreekt de principes van agroecologie: van praktijk naar beweging (meer info hier).

Bekijk hier ons hele VA2020-programma met links naar de verslagen en video’s.

Onze dank is groot
…aan de vele organisaties die ons werk dit jaar mogelijk hebben gemaakt en er vaak ook zelf actief aan bij hebben gedragen.

Jouw ideeën
Hoe kijk jij terug op onze activiteiten dit jaar? Mis je iets? Wil je zelf iets organiseren? Laat het ons vooral weten. Voedsel Anders is een beweging van actieve mensen door het hele land zoals jij. Wij maken graag ruimte voor bestaande ideeën en wensen.

Tenslotte wensen we je goede feestdagen en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.