Een nieuwe route voor de Voedsel Anders conferentie 2020

Foto: De Voedsel Anders workshop ‘Teken je voedselsysteem’ van 5 juni 2020


Bekijk de agenda van VA2020

We hadden eind maart samen met velen van jullie een pracht van een Voedsel Anders conferentie 2020 klaar staan met een heel scala aan interessante workshops en sprekers. Nu dit voorlopig niet door kan gaan zijn we op zoek gegaan naar de stappen die we wèl kunnen zetten. En daar is een mooi plan uit gerold.

Samen in beweging voor een duurzaam, rechtvaardig voedsel- en landbouwsysteem

We merken dat de behoefte aan gesprek over het voedselsysteem groot is. Dat er lokaal en regionaal veel in beweging is en blijft en dat hier behoefte is aan het delen van kennis, aan het verdiepen van relaties en aan een netwerk van gelijkgestemden. De missie van Voedsel Anders is om deze beweging te versterken. Een beweging van iedereen die bouwt aan een transitie naar een duurzaam, rechtvaardig voedsel- en landbouwsysteem. Of je nou een boer of visser bent, een moestuin hebt of een balkon, studeert of beleid maakt of je om een andere reden betrokken voelt.

Geworteld in onze eigen lokale omgeving creëren we samen dat Andere Voedselsysteem. Hier geven we agroecologie in de praktijk vorm: brengen we voedselproductie in balans met het landschap, de mensen, de natuur. Hier ontstaat samenwerking tussen boeren en burgers en bouwen we aan de korte keten. Hier wordt daadwerkelijk Anders gegeten. Hier lopen we als pioniers ook tegen de systeemvraagstukken aan die alléén zo moeilijk te doorbreken zijn: toeging tot land en het creëren van commons, eerlijke handel en een eerlijke prijs.

Daarom willen we – nu er voorlopig geen conferentie is – inzetten op het creëren van verbinding tussen de lokale pioniers. Leren van elkaar, en voor de systeemvragen onze gezamenlijke stem versterken. Dit gaan we doen op de volgende manier:

> Online workshops

Uit elke themalijn hebben we enkele workshops gekozen die een onderwerp aansnijden dat op veel locaties speelt, zodat er veel van elkaar te leren valt. Samen met de workshopgevers organiseren we een online workshop, interview of een lokale excursie met een gesprek. Op 5 juni zijn we gestart met de eerste workshop: Systeemtekenen. Het voedselsysteem is complex en gelaagd, dus dit was voor de 74 deelnemers een mooie manier om meer inzicht te krijgen in hun rol in dit systeem.

> Blogs en vlogs

We vragen enkele sprekers van de conferentie om een blog te schrijven, een online presentatie/gesprek/podcast te houden of een vlog te maken of op een andere creatieve manier hun kennis en inzichten met ons te delen. We vragen hen daarin een ervaring, een voorstel, een opiniërende stelling en/of een perspectief. Op deze manier blijven we met elkaar het gesprek voeren, initiatieven in beeld brengen en nieuwe horizonten schetsen  gebaseerd op praktijkervaringen. Lees bijvoorbeeld de blog over de Europese Farm to Fork strategie.

> Excursies

In september organiseren we een excursie-weekend door het hele land. Daar kun je kennis maken met duurzame boeren, kleinschalige visserij en lokale voedselinitiatieven. Kijk hier voor het programma.

> Netwerkbijeenkomsten

We gaan met lokale en regionale groepen in gesprek of het mogelijk is hier in het najaar of in de winter een (regionale) bijeenkomst te organiseren rond één van de thema’s.   We zien dat er op veel plekken langzamerhand meer verbinding ontstaat tussen alle losse initiatieven, er wordt op regionale schaal vaker samengewerkt, er ontstaan soms gebiedscoöperaties of andere samenwerkingen ook met de meer klassieke partijen uit het systeem. Dit zagen we ook al tijdens de Voedselkaravaan in 2018 die we met jullie door het hele land organiseerden. Als Voedsel Anders willen we graag samen met jullie toegroeien naar een effectieve beweging waarin lokale/regionale innovatieprocessen en het nationale niveau in de voedseltransitie verbonden zijn. Daarom voeren we op online Voedsel Anders Meet Ups en regionale bijeenkomsten ook gesprekken over hoe we dat samen organiseren.

> Fysieke conferentie in het voorjaar van 2021

We richten ons op een landelijke conferentie in het voorjaar van 2021. In overleg met de Wageningen Universiteit zullen we daarvoor de meest geschikte datum kiezen, en ook eventuele maatregelen om ervoor te zorgen dat de conferentie corona-proof is. We gaan ervan uit dat we het grootste deel van de workshops en excursies die gepland stonden voor de conferentie dan kunnen aanbieden. Dat betekent zo’n 80 workshops over uiteenlopende thema’s, van gezonde bodems en stikstof tot de implementatie van de Europese Farm to Fork strategie; van het opzetten van voedselcoöperaties tot het versterken van de voedselbeweging. Ook komt er een Inspiratie Carrousel om meer te leren over specifieke vernieuwende initiatieven. Daarnaast bieden we een mooie excursies, een boerenmarkt, een artistiek programma en gezonde, lekkere en lokale maaltijden.

We hebben er zin in en hopen dat je erbij bent!

Kijk hier voor de agenda van activiteiten van VA2020

Hou deze website, Facebook en Twitter in de gaten voor de komende activiteiten en schrijf je rechts op de website vooral ook in voor onze nieuwsbrief.

De nieuwe route VA2020 wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van het kernteam, de organisaties in het Voedsel Anders netwerk en de volgende sponsoren: