Voedsel Anders doet mee aan Kruiwagenmars op 12 oktober, jij ook?

Leve de bodem! Wist je dat een gezonde bodem cruciaal is voor onze voedselzekerheid in de toekomst? Voedselproductie op de lange termijn, koolstofopslag, schoon water en een stabiel klimaat, het is niet mogelijk zonder gezonde bodem. En dat moet iedereen weten. Op 12 oktober loopt ook Voedsel Anders de Kruiwagenmars, jij ook?

We hebben te maken met veel uitdagingen: CO2 , stikstof, water, klimaat en gezondheid.
Oplossingen voor deze uitdagingen komen samen in de bodem. Als we de levende bodem
centraal stellen lossen we ze allemaal werkenderwijs en gelijktijdig op. Dat kan binnen 5 tot 7
jaar, waarmee we de doelstellingen voor 2030 halen!

We roepen boeren, burgers, onderwijs, artsen en bestuurders op om mee te doen.
Aanmelden kan via www.kruiwagenmars.nl En heb je geen kruiwagen? Ook zonder een
kruiwagen kun je meedoen of de actie ondersteunen, zie www.kruiwagenmars.nl .


De kruiwagenmars is een initiatief van de Stichting Symphony of Soils, een burgerinitaitief
van professionals die zich inzetten voor de bodem. Vele organisaties werken mee aan de
actie. Informatie is te vinden op www.kruiwagenmars.nl en via Instagram. Het programma
wordt komende week bekend gemaakt.