1 miljoen Europese geldige handtekeningen voor Red Bijen en Boeren

Een historische stap om de oorlog tegen de natuur te stoppen


Het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren heeft de mijlpaal van 1 miljoen geldige handtekeningen bereikt. De certificaten van 27 EU-lidstaten zijn aanvaard en de Europese Commissie heeft het initiatief gevalideerd. Dit succes markeert een zeer duidelijke en luide wens van de EU-burgers om het gebruik van pesticiden sterk terug te dringen. De 1,1 miljoen burgers van het initiatief eisen een geleidelijke afschaffing van synthetische pesticiden en een herstel van de natuur in landbouwgebieden. Als volgende stap zullen de organisatoren door de Commissie worden uitgenodigd en zal binnen 3 maanden een hoorzitting in het Europees Parlement plaatsvinden om met parlementsleden van gedachten te wisselen over de eisen van het ECI.

Het Europese burgerinitiatief Red Bijen en Boeren vraagt om:

  • Een uitfasering van 80% van het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2030 en 100% tegen 2035
  • Herstel van de biodiversiteit op landbouwgrond
  • Financiële steun voor landbouwers om over te schakelen op agro-ecologische praktijken

Martin Dermine, vertegenwoordiger van het burgerinitiatief en directeur van PAN Europe zegt:

“Dit is het zevende succesvolle ECI en al de tweede tegen pesticiden[1]. Het is een sterk democratisch signaal aan de EU en nationale beleidsmakers om naar de burgers te luisteren en af te stappen van giftige pesticiden. Boeren en de wetenschap hebben aangetoond dat agro-ecologie de wereld kan voeden zonder chemicaliën. Het is hoog tijd dat onze politici ophouden te luisteren naar de agro-industrie en zich gaan inzetten voor de toekomst van onze kinderen.”

Helmut Burtscher-Schaden, plaatsvervangend vertegenwoordiger  (GLOBAL 2000, Friends of the Earth Oostenrijk) voegt daaraan toe:

“In veel EU-landen lijken de landbouwministeries een ongezond vertrouwen te hebben in de zegeningen van de agro-industrie of een te nauwe relatie. Daarom proberen zij veranderingen tegen te houden die ons voedselsysteem zouden bevrijden van zijn afhankelijkheid van chemicaliën. Het verzamelen van 1 miljoen geldige handtekeningen tijdens de Covidepandemie is echter een sterk signaal voor een overgang naar klimaat- en bijenvriendelijke landbouw.”


Historische stap: milieu niet langer in handen van chemische lobby

De luide stem van het maatschappelijk middenveld markeert het einde van een tijdperk waarin beslissingen over ons milieu op EU- en nationaal niveau werden gedomineerd door de producenten van chemische stoffen. Sinds de jaren zestig heeft de groene revolutie landbouwers ertoe aangezet gepatenteerde zaden, hoge doses kunstmest en een steeds grotere hoeveelheid synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Deze inputs maken de intensieve landbouw volledig afhankelijk van landbouwchemicaliën en fossiele brandstoffen. De boeren doen het werk, maar het zijn de handelaren en de industrie en hun aandeelhouders die de winst opstrijken. De organisatoren achter deze ECI vragen om een verandering: boeren verdienen een fatsoenlijk inkomen met eerlijke prijzen en een gezonde toekomst voor hun bedrijf en gezin!”

Dringende en noodzakelijke stap

Het chemische landbouwmodel komt met een hoge prijs voor de samenleving. De biodiversiteit stort in, onze bodems zijn uitgeput, het water is vervuild, boeren worden vergiftigd en onze gezondheid loopt gevaar door resten van bestrijdingsmiddelen in ons voedsel. Ons landschap is giftig geworden door de uitbreiding van industriële monoculturen.

Op een zeer belangrijk moment

Momenteel bespreken de EU-instellingen een nieuwe wet ter vermindering van pesticiden[2] die het gebruik van pesticiden voor vele jaren zal reguleren. De uitkomst zal enorme gevolgen hebben voor de natuur en de gezondheid in Europa. De pesticidenlobby vreest een daling van de inkomsten en hun bondgenoten protesteren luidkeels in veel landen.
Ter ere van Rachel Carson: nee tegen een Silent Spring

Zestig jaar geleden publiceerde Rachel Carson haar beroemde boek Silent Spring. Zij gaf de wereld een belangrijke waarschuwing: het gebruik van pesticiden zal leiden tot een dode wereld. Bestrijdingsmiddelen als DDT werden verboden, maar we misten de kans om ‘de andere weg’ te nemen die zij beschrijft in het laatste hoofdstuk van haar boek. In plaats daarvan werden pesticiden vervangen door nieuwe, vaak nog giftiger voor insecten en het milieu dan DDT. We bevinden ons nu op de piek van de pesticiden, de wereld heeft nog nooit zoveel pesticiden gebruikt. Zestig jaar later kunnen we de Silent Spring duidelijk zien aankomen met een sterke afname van insecten- en vogelpopulaties in veel gebieden. De luide stem van de burgers achter onze ECI is een eerbetoon aan het werk van Rachel Carson. We hebben dringend een verandering van paradigma nodig om deze oorlog tegen de natuur en het systeem van de dood te stoppen. Dat is waar een miljoen Europeanen nu om vragen. We willen geen Silent Spring. We willen leven, bloemen en insecten terugbrengen op de velden. De toekomst van de landbouw ligt in de samenwerking met de natuur, niet in de vernietiging ervan.

Alleen natuurvriendelijke landbouw zal ons voedselzekerheid geven

De toekomst van ons voedsel hangt af van een gezonde bodem die gezonde planten voedt en bestand is tegen droogte. Behoud van biodiversiteit is de enige optie om voedselproductie op lange termijn te garanderen. De wetenschap is duidelijk: verder gebruik van kunstmest en pesticiden zal leiden tot dode bodems en een totale ineenstorting van bestuiving en voedselproductie. De weg naar duurzame voedselzekerheid en een toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na ons is een wereld waarin we in evenwicht leven met ons milieu, zonder het te vergiftigen.

Contact

    Martin Dermine – PAN Europe – Hoofdvertegenwoordiger van het Burgercomité, +32 486 32 99 92 – martin@pan-europe.info
    Helmut Burtscher-Schaden – GLOBAL 2000 – Plaatsvervangend hoofdvertegenwoordiger, +43 699 14 2000 34 – helmut@global2000.at
    Tjerk Dalhuisen – persvoorlichter PAN Europe, +31 614 699 126 – tjerk@pan-europe.info

Achtergrond

Verzamelen handtekeningen
In de 10 donkergroene landen werd de minimumdrempel overschreden en werden de meeste handtekeningen verzameld. Van de in totaal 1,18 miljoen verzamelde handtekeningen was 89% geldig. Sommige landen vragen om registratieadres en geboortedatum, andere om het juiste ID-nummer. Het officiële aantal gevalideerde handtekeningen is 1.054.973.

The official results can be found on the website of the European Commission


[1] Up to now, 94 ECIs have been launched and only 7 succeeded to collect 1 million validated signatures. In 2017, the STOP Glyphosate ECI successfully collected 1.07 million valid signatures, asking for a ban on glyphosate, more transparency on the industry toxicity tests and a phase out of pesticides.

[2] On 22 June 2022, the European Commission proposed a new Regulation on the Sustainable Use of Pesticides, aiming at reducing the use and risks of pesticides by 50% until 2030. This proposal will now be discussed in the European Parliament and the European Council to agree on a final regulation in the coming year. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3694

[3] To be valid, an ECI must collect over one million valid signatures in the EU and reach a minimum threshold in at least 7 Member States. The 10 countries that reached the EU minimum threshold are Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Hungary, Luxemburg, Netherlands, Romania and Spain.