Verkiezingsdebat over Europese Landbouw en Handelsbeleid door Platform ABC

📅 23 mei 2024
🕖 Vanaf 19:45 uur
📍 De Schakel, Nijkerk

Op 23 mei staat een cruciaal debat op de agenda, georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument (ABC) in samenwerking met Feedback Europe, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Volt en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Dit verkiezingsdebat biedt een platform voor discussie tussen kandidaten voor het Europees Parlement, met een focus op het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), het handelsbeleid, en de essentiële link tussen boerenwelzijn en milieu.

Waarom dit debat?
Tussen 6 en 9 Juni gaan de burgers van Europa stemmen voor de nieuwe leden van het Europees Parlement. De recente Europese boerenprotesten heeft de urgentie van dit debat alleen maar vergroot. Het huidige GLB en de WTO-regels, die al decennia van kracht zijn, leiden tot oneerlijke prijzen voor boeren en maken het steeds moeilijker voor hen om te voldoen aan milieunormen en dierenwelzijnseisen.

Wat staat er op de agenda?

  • Is er een manier om het GLB en handelsbeleid zo aan te passen dat boeren eerlijke prijzen krijgen voor duurzame producten?
  • Wat zijn de gevolgen van vrijhandelsverdragen zoals EU-Mercosur en CETA?
  • Hoe kunnen Europese landbouwsubsidies efficiënter worden gebruikt om aan maatschappelijke eisen te voldoen?
  • Hoe kunnen we echte kringlooplandbouw en Europese teelt van eiwit- en oliegewassen bevorderen?
  • Hoe kunnen alle kosten worden meegenomen in de consumentenprijs?
  • Kan alternatief Europees beleid bijdragen aan minder polarisatie tussen boeren en milieuactivisten?

Wie zijn de deelnemers?
EU-kandidaten van verschillende politieke partijen, waaronder BBB, CDA, D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, SP en VVD, zullen deelnemen aan het debat. Ook zullen vertegenwoordigers van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Feedback Europe hun inzichten delen.

Programma-overzicht:
Het debat zal bestaan uit twee rondes van een uur en een kwartier, elk met korte toespraken van inleiders gevolgd door reacties van politici en onderling debat. Het publiek krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Toegang en aanmelding:
Toegang tot het debat is gratis, maar aanmelding is vereist. Stuur een e-mail naar guusgeurts@yahoo.com om uw aanwezigheid te bevestigen.

Meer info op website van ABC

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op dit belangrijke debat over de toekomst van onze landbouw en handel in Europa