Netwerkbijeenkomst 24 mei: Op weg naar de 3e conferentie

Op 24 mei 2019 organiseerde Voedsel Anders een netwerkbijeenkomst op de Eemlandhoeve nabij Bunschoten. Zo’n 35 boeren, vissers, studenten en andere actieve burgers kwamen bij elkaar om te bespreken waar Voedsel Anders nu staat in het voedsellandschap en wat de kansen en uitdagingen zijn. Er werden vele suggesties gedaan voor een 3e Voedsel Anders conferentie. Het plan is om die te houden in februari 2020.

De beweging Voedsel Anders is springlevend, bleek uit het enthousiasme van de deelnemers. Er was veel energie en motivatie om samen de schouders te zetten onder een aantal activiteiten, waaronder een nieuwe conferentie. De netwerkdag leverde een rijkdom aan inzichten en ideeën op die we hebben gerubriceerd in een verslag. Hieronder zetten we enkele hoogtepunten op een rijtje. 

Wat kwam er uit de Voedselkaravaan 2018?

Nadat in het kort de geschiedenis van Voedsel Anders was gepresenteerd, zetten we de uitkomsten van de Voedselkaravaan 2018 op een rijtje. Daaruit kwamen ondermeer de belangrijkste thema’s voor de komende tijd:

 • Stedelijke voedselsystemen
 • Kansen in beleidsagenda’s van gemeentes, regio’s en provincies; hoe kan de overheid voedselnetwerken faciliteren?
 • Grondeigendom; komen tot duurzame (langdurige) toegang tot land
 • Visserij bij de beweging betrekken
 • Vrijhandelsbeleid en het GLB; hoe te komen tot kostendekkende prijzen aan boeren voor duurzame producten, hoe True Price berekenen?
 • Leren van boerenpraktijken
 • Klimaat en een eerlijke transitie van de voedsel- en energievoorziening
 • Agroforestry en voedselbossen
 • Onderzoek betrekken bij de voedseltransitie
 • Omgaan met verschillen in regionale agenda’s, dit biedt uitdagingen en kansen.
 • Een goede match vinden tussen regionale kracht en (inter)nationale voedselsysteemtransitie

De rol van Voedsel Anders

Wat is de specifieke rol van Voedsel Anders te midden van alle andere voedselgerelateerde netwerken, platformen en organisaties? In een World Cafe-setting bespraken deelnemers de sterke kanten van Voedsel Anders. Drie kwaliteiten sprongen daar uit: Voedsel Anders is goed in het verbinden van mensen en een bottom-up beweging opbouwen, in het zichtbaar maken van succesvolle lokale voedselinitiatieven en in het beïnvloeden van de politiek.

Tegelijk kunnen deze rollen nog beter worden ingevuld en zijn er veel kansen voor de beweging om verder te groeien. Ook gaf men aan dat er duidelijker naar buiten gebracht kan worden wie Voedsel Anders is en welke mensen erbij betrokken zijn. Dat helpt om nog meer mensen te betrekken.

Kernthema’s

In werkgroepen bespraken de aanwezigen de stand van zaken op de zes kernthema’s van Voedsel Anders. Ook maakten ze plannen voor concrete activiteiten. De zes kernthema’s, zoals in het Voedsel Anders manifest gepresenteerd, zijn Agroecologie en klimaat – De gezonde stad en korte ketens – Toegang tot land en water – Samenwerking en bewegingsopbouw – Beleid – Kennis en onderzoek.

Een nieuwe conferentie in februari 2020

De dag leverde tenslotte een reeks ideeën op voor de derde Voedsel Anders- conferentie. Die gingen zowel over de strategie (wat willen we bereiken met de conferentie) als over de vorm (wat is de meest aansprekende en effectieve opzet van een conferentie).

Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er behoefte is aan thematische verdieping, aan het verbreden van de beweging, aan een plek en moment waar de community bij elkaar komt, aan het vieren van wat er al is en aan diverse vormen van leren, beleven en kennisuitwisseling. Er werd een aantal heel specifieke suggesties gedaan, zoals een serie excursies georganiseerd door de Boerengroep en Stichting OtherWise.

Het plan is om in februari 2020 een derde Voedsel Anders-conferentie te organiseren. Wil je daaraan meedoen, door bijvoorbeeld een workshop aan te melden? Kijk dan hier.

Lees meer over de Conferentie 2014 en de Conferentie 2016.

Het gehele verslag van de netwerkbijeenkomst in pdf:

Blijf op de hoogte

Het kernteam van Voedsel Anders heeft dit alles besproken in juli en zal binnenkort besluiten over de vervolgstappen. Daarvoor kunnen we nog veel hulp gebruiken. Wil je meedenken en -doen, stuur dan een mailtje naar info@voedselanders.nl of schrijf je hiernaast in voor onze nieuwsbrief.

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Dorien Roggekamp. Bekijk de rest van haar mooie foto’s van de dag in dit album op Facebook.