Workshop 13 okt: Commons in de praktijk

Online workshop i.s.m. Toekomstboeren
Dinsdag 13 oktober, van 14 – 16 uur

Aanmelden t/m zondag 11 oktober!

Hoe kan je grond uit het economisch systeem halen en teruggeven aan de mensen? Hoe kan je een groep mensen zo organiseren dat ieder zich vrij voelt én verantwoordelijk?

Pionier Heny Mentink, oprichter van t Veerhuis, waarmee hij grond uit het economisch systeem haalt. We horen van hem hoe t Verhuis als doe- en kenniscentrum voor nieuwe economie georganiseerd is, wat de visie is en wat ervaringen zijn van de campagne die nu loopt om grond onder t Veerhuis vrij te maken.

In Ecodorp Boekel staat duurzaam samenleven in verbinding centraal. Ecodorp Boekel is één van de initiatieven die commons onderzoeker Tine de Moor (zie Tegenlicht) als veelbelovend ziet, het is dan ook onderdeel van haar platform Collectieve Kracht. Ecodorp Boekel heeft elf jaar ervaring met het zorgvuldig opbouwen van een bijzondere organisatiestructuur waar deelnemers in vrijheid verantwoordelijkheid nemen. Dmitri Schrama deelt ervaringen van het organiseren van mensen bij ecodorp Boekel.

Tijdens deze workshop luisteren we naar ervaringen van deze twee initiatieven. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van en interactie met de deelnemers aan de worshop.

Aanmelden via info@toekomstboeren.nl onder vermelding van ‘aanmelden commons workshop 13 oktober’ t/m 11 oktober. Na aanmelding krijg je van ons een Zoom link.