Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs Datum: 7 september 2015   Geacht bestuur, geachte Heer Mol Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel …

Lees verder Open Brief aan de Wageningen Universiteit

Het grote belang van een gezonde bodem verdient veel meer aandacht. De bodem stond centraal tijdens een praktische velddag en een drukbezochte conferentie in het voorjaar van 2015. Lees de conclusies en de mooie impressie en bekijk de fotos.

Lees verder Bodem Anders conferentie

Het verzet tegen het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa (TTIP) in de agrarische sector groeit. Veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) hebben grote problemen met het beoogde verdrag. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn tegen TTIP, omdat …

Lees verder Agrarisch verzet tegen TTIP groeit