Samen voor een democratisch landbouwbeleid: open brief tegen ondemocratische GLB-hervormingen

Agrarisch beleid raakt ons allemaal, omdat het invloed heeft op het leven van boeren en het voedsel op onze tafel, dus waarom is de burgermaatschappij niet betrokken geweest bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het voorstel van de Europese Commissie om de meeste milieuvoorschriften te schrappen om in aanmerking te komen voor CAP-subsidies (belastinggeld), die een derde van de EU-begroting uitmaken, is ondemocratisch.

Voedsel Anders sluit zich aan bij 51 andere organisaties om het Europees Parlement te verzoeken zo’n overhaast voorstel af te wijzen omdat:

  • Het werd voorgesteld zonder enige openbare raadpleging, waarmee democratische processen worden omzeild.
  • Het negeert de behoeften van boeren, maar grijpt in plaats daarvan naar vergiftigde geschenken gestuurd door verkiezingskoorts, ten koste van huidige en toekomstige generaties.
  • Het negeert het wetenschappelijk consensus dat het instorten van de biodiversiteit en klimaatcrises de grootste bedreigingen vormen voor de landbouw en dringende maatregelen vereisen om catastrofale gevolgen te voorkomen.

De boerenprotesten die in heel Europa woeden, zijn het gevolg van tientallen jaren van nalatig beleid ten aanzien van de landbouw. Maar het plan van de Europese Commissie om de groene maatregelen van het GLB te schrappen, zal de situatie alleen maar erger maken voor consumenten, de planeet en boeren.

Om deze redenen vragen we dringend aan de leden van het Europees Parlement om hun verantwoordelijkheid te nemen en het voorstel om de milieuvereisten van het GLB te verzwakken of te schrappen, af te wijzen.

Lees de open brief hier: