#StemCETAweg – Maandag 11 juli cruciaal debat in Eerste Kamer

Aanstaande maandag en dinsdag 11 en 12 juli wordt CETA nog net voor het reces behandeld in de Eerste Kamer. CETA is vooral goed voor multinationals en pakt slecht uit voor gezinsbedrijven in de landbouw, het milieu en het klimaat.
De Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (Agractie, BD-Vereniging, DDB, NAV, NMV en Platform Aarde Boer Consument) stuurde daarom begin juni een brief naar alle fracties in de Eerste Kamer.
Ter beantwoording van een aantal vragen door Toine Beukering van Fractie Nanninga / JA21 stuurde coördinator Guus Geurts ook nog een aanvullende brief.

Tegenstem van PvdA, Fractie Nanninga en SGP zijn cruciaal
CETA behaalde een kleine meerderheid in de Tweede Kamer in februari 2020, maar in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Er is echter een kans dat PvdA vóór stemt, terwijl zij in de Tweede Kamer tegen waren. Ook de tegenstem van JA21 / Fractie Nanninga en SGP is nog onzeker.

Er zijn acties gestart om ze in Nee-kamp te houden. Zo kunt u via een petitie van Meer Democratie tekenen: https://www.meerdemocratie.nl/oproep-aan-de-eerste-kamer-stem-ceta-weg-1 Via die site zijn ook voorbeeldtweets aan deze fracties in de Eerste Kamer te vinden. 
Ook via deze site van De Goede Zaak kunnen berichten verstuurd worden: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/stemcetaweg Terwijl op de site van Foodwatch een petitie tegen CETA ondertekend kan worden, hier staan alle argumenten goed op een rij: https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2022/bescherm-gezondheid-milieu-democratie-stop-ceta/ 
Ook de site van Handel Anders https://handelanders.nl/actie-stemcetaweg/  worden verschillende actiemogelijkheden voorgesteld, om uw stem te laten horen.

Nu CETA wegstemmen betekent een kans op een spaak in het wiel van de voortdenderende trein van neoliberale handelsverdragen. Dan komt er een kans op alternatieven zoals: https://www.voedselanders.nl/position-paper-alternatieven-voor-het-huidige-eu-handels-en-landbouwbeleid/  Dus #StemCETAweg   

Oproep
Dit is tevens een oproep om op 11 juli aanwezig te zijn bij de Eerste Kamer, er is plek voor 24 mensen op de publieke tribune. Daarnaast wordt het Paard van Troje voor de ingang geplaatst met hopelijk zo veel mogelijk bezorgde burgers en organisaties.

Verzamelen om 8.45 uur. Debat begint om 9.00 uur.

Meer informatie guusgeurts@yahoo.com.