Oprichting Boerenraad

Het geluid van boeren die het al anders doen. In alle heftigheid rond agrarisch Nederland was het nog niet eerder goed te horen. Op 10 december 2019 bood het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger een podium voor de stemmen van deze boer(inn)en. Aan het einde van een avond vol verhalen over Anders Boeren richtten zij de Boerenraad op. De intentie is om samen aan de weg te blijven timmeren.

Terwijl de sector en de politiek met man en macht proberen om het huidige systeem overeind te houden, bouwen netwerken, initiatieven en bewegingen van vernieuwende boeren in hoog tempo aan een verenigd krachtenveld. Zij willen de urgente en complexe vraagstukken nu dan eindelijk integraal helpen oplossen.

Vooraf was er intensief overleg tussen vertegenwoordigers van zo’n 10 boerenbewegingen en ondersteunende partijen zoals Voedsel Anders. We willen hoe dan ook samen door, en besloten op 10 oktober om dit initiatief voorlopig als ‘Boerenraad’ te presenteren.

De sprekers

In een volle zaal toonde het publiek zich betrokken en kreeg het de gelegenheid om te reageren op de sprekers. Die hadden een zeer uiteenlopende achtergrond. Zo ging het over de ambitie van Sytse Gerritsma, een jonge, natuurinclusieve melkveeboer, en ook over de transitie van zijn ‘gangbare’ collega Alex Datema. Geert van der Veer sprak over het concept van Herenboeren, waar burgers aan het roer staan. Ook kwam Volkert Engelsman aan het woord als directeur van een grote distributeur van bio-groente. Bregje Hamelynck van de Federatie Agroecologische Boeren en tuinderij Us Hof gaf aan dat ze grond aan haar leden wil verkopen. Tot slot vertelde kookboekenschrijfster Nadia Zerouali hoe ze werkt aan een meer cultuur-inclusief voedselaanbod.

Nadia Zerouali en Bregje Hamelynck aan het woord in Pakhuis De Zwijger.

Naar het nieuwe voedselsysteem

Deze geluiden klinken zo fris omdat ze komen van mensen die zich laten uitdagen en met anderen een nieuwe werkelijkheid aan het scheppen zijn. Al doende worden de contouren van het nieuwe voedselsysteem waar we samen aan bouwen steeds beter zichtbaar: regionaal ingebed, op natuurlijke leest geschoeid, met minimale inputs, in de context van een sociale gemeenschap, met korte ketens en kringlopen, voor kwaliteit en positieve gezondheid. Was dat jaren terug nog een droom waar je om uitgelachen werd, inmiddels zijn steeds meer boeren en burgers het samen gewoon aan het doen. Of het kán, is helemaal geen vraag meer.

Wat is er nodig?

Andere vragen zijn er wel – zoals hoe en wanneer de overheid dit werkelijk gaat ondersteunen, wie er verder komen aanhaken, en hoe het gros van de boeren te helpen is om ook in transitie te gaan (met tijd, kennis en geld, was het antwoord). Toegang tot grond werd met name genoemd als voorwaarde. Het idee kwam naar voren om grond op te kopen en onder voorwaarde van ecologisch verbouwen te verpachten. Ook werd er geopperd dat Nederland misschien wel een ‘Minister van Voedsel’ moet aanstellen.

Toen tot slot de Boerenraad gezamenlijk op het podium klom, was dat om te onderstrepen dat het perspectief dat zij de wereld biedt, die plek inmiddels ruimschoots verdient.

Op de derde Voedsel Anders conferentie die begin 2020 plaatsvindt in Wageningen zullen we ook weer horen van dit initiatief. Voor vragen en steunbetuigingen is de Boerenraad bereikbaar via info@boerenraad.nl en ook kun je bij Voedsel Anders terecht: info@voedselanders.nl

Het slotwoord van de bijeenkomst door Alex Datema.