Voedsel Anders Netwerkbijeenkomst 26 mei 2023

Voedsel Anders blijft bezig met het vastknopen van alle losse eindjes in het Voedsel netwerk. Zo komen we op 26 mei weer samen bij de Voedsel Anders Netwerkbijeenkomst om ons gezamenlijke vizier scherp te houden en om met elkaar te ontdekken waar we meer moeten aanjagen, verbinden en zichtbaar maken om als beweging de volgende stappen te kunnen zetten. Kom jij ook?

Waar? Op de Eemlandhoeve. Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg.

Wanneer? 26 mei 2023 van 13:00 tot 18:00

In deze spannende tijden van stikstofcrisis, oorlog en landbouwakkoorden is er veel in beweging. Dat biedt kansen om nu te bouwen aan de duurzame oplossingen en te beëindigen wat niet meer dient. De voedselbeweging is super divers, er zijn talrijke groepen en mensen die op hun manier en hun plek bijdragen aan een Ander voedselsysteem. Van pionierende boeren tot gemeeschapsinitiatieven, van voedselraden tot actiegroepen, van onderzoeksprogramma’s tot lobbygroepen en van ondernemers tot ambtenaren, allemaal met een eigen rol in de transitie. De diversiteit in onze beweging geeft ons veerkracht en de kans om overal aanknopingspunten te vinden om een ander voedselsysteem te realiseren. 

Al sinds 2012 heeft Voedsel Anders zich samen met vele partners ingezet om middels conferenties, excursies, de Voedselkaravaan, webinars, het Food.Film.Fest en nog veel meer bijeenkomsten een vruchtbare bodem te bieden om de noodzakelijke transitie tot stand te brengen. Zo zijn er meer dan 60 organisaties die het Voedsel Anders Manifest hebben ondertekend en meer dan honderd organisaties die hun bijdragen hebben geleverd bij een van onze conferenties en andere activiteiten in de afgelopen jaren. 

Nu de transitie echt spannend wordt, is het tijd om als beweging de samenwerkingsstructuur te versterken. Binnen onze 5 hoofdthema’s (regionale voedselsystemen, rechtvaardig handelsbeleid en eerlijke prijzen, toegang tot grond, water en zaden, anders eten, en bodem, biodiversiteit en klimaat) zijn al talrijke organisaties en initiatieven aan de slag. 

Voedsel Anders wil meer mogelijkheden bieden om aan te sluiten en samen actief te zijn. Met elkaar in verbinding zijn over thema’s of juist via een regionale groep, en maatjes vinden voor als je het even niet meer weet. Wij zien een Voedsel-Anders-Web voor ons: net als het mycelium in de bodem kunnen we snel informatie en voeding uitwisselen en daar naar boven komen waar het nodig is of overleven door wat voeding van verderop. 

Tijdens de bijeenkomst op 26 mei bespreken we graag met jullie hoe we dit Voedsel-Anders-Web samen kunnen realiseren en wat dan concrete stappen zijn. 

Het programma

13.00 Inloop

13.30 Welkom en start – Moderator Liane Lankreijer

Ontwikkeling van Voedsel Anders tot platform voor de beweging
Voedsel Anders is bezig geweest met een redesign. De nadruk van haar rol verschuift naar een platform die initiatieven binnen de beweging in kaart brengt en een stem geeft.

In beweging voorbij de polarisatie 
We zien op veel plekken de polarisatie toenemen. Ook binnen de Voedsel Anders beweging denken we verschillend over wat er wel en niet moet gebeuren in de landbouw-  en voedseltransitie. We gaan in gesprek met Keimpe van der Heide (bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond en voorzitter Platform Aarde Boer Consument) en Ida Simonsen (Nationale Jeugdraad portefeuille landbouw en natuur, XR-Landbouw, Tuinder in opleiding). Waar loopt de transitie voor jou nu vast en wat doet dat met je? En wat is dan nodig om de voedingsbodem te versterken om samen op te trekken?

Johannus Bakker (oprichter CO2L Farming Advies) verteld over zijn ervaringen waarin de bodem ons kan inspireren en als verbindend element kan fungeren binnen de landbouwtransitie.

*BONUS* in geval van slecht weer horen we van jonge akkerbouwer Jan de Koeijer (Projectleider Kennis en Innovatie – Bionext) hoe hij de hedendaagse uitdagingen in de landbouw aangaat. 

14.30 Pauze 

15.00 Workshops – Hoe organiseren we ons verder als voedselbeweging?

16.30 Oogsten en afronden  

17.00 – 18.00 Borrel

De Workshops

WorkshopTrekkersOmschrijving
Hoe bouwen we aan overtuigende regionale voedselsystemen?Jan Hassink en René de BruinIn de workshop delen we inzichten over regionale ontwikkelingen en hoe ze bijdragen aan de voedseltransitie. We verkennen of we een netwerk van regionale “verbinders/reporters” kunnen formeren die de ontwikkelingen in hun regio bijhouden en dat willen delen om van en met elkaar te leren en de regionale wortels van VA te versterken.
Voedsel voor iedereen = voedsel als publiek goed?Liane Lankreijer en Ellen OomenVoedselarmoede en ongezondheid nemen toe – hier zijn grote verschillen te zien tussen de “haves” en de “have-nots”. Lang hebben we de toegang tot gezond en duurzaam voedsel gezien als een zaak van de (super)markt en individuele keuzes van consumenten. Inmiddels is wel duidelijk dat het ook gaat over de manier waarop we de toegang tot voedsel organiseren. In deze workshop vragen we ons af wat een overtuigend en verbindend verhaal is over voedsel voor iedereen. Is voedsel een publiek goed en wat zijn dan aangrijpingspunten voor (lokale)overheden en voor ons om voor iedereen toegang tot voedsel te organiseren? Wat zijn stappen die we kunnen zetten? 
Rechtvaardig handels- en landbouwbeleid voor een goed verdienmodel rond ‘stikstof’ , campagne tegen EU-MercosurGuus Geurts en Karin van BoxtelWat zijn de relevante ontwikkelingen op dit gebied, bespreken van de huidige situatie rond het landbouwakkoord en de stikstofdiscussie?- Hoe kunnen we komen tot een rechtvaardig verdienmodel aan boeren? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?- Wat zijn stappen die we als beweging kunnen nemen om daar invloed op uit te oefenen?- Kunnen we komen tot een gezamenlijke campagne rond EU-Mercosur, en biedt dit kansen om een gezamenlijk alternatief op de kaart te zetten?- Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking verbeteren? 
Hoe beschermen we onze commons tegen blokken en panelen?Natasja Hulst en Henk RentingIn deze workshop willen we het hebben over het vrijhouden van grond voor voedselproductie. Zowel binnen steden als daarbuiten worden gezonde bodems vol geplaatst: met blokkendozen, datacentra, zonnepanelen enz. Onze werkvraag is ‘Wat is er aan samenwerking nodig om meer geluid te maken en minder land te verliezen aan blokkendozen/competitie op land?’ Aan de hand van de cases Lutkemeer en Oss kijken we wat er gebeurt en welke stappen we kunnen nemen. 
Betekenisvol samenwerken in de voedselbewegingJelleke de Nooij van TolWe zien steeds meer netwerken en bewegingen opkomen die transitie nastreven. In deze workshop bespreken we hoe we het platform Voedsel Anders kunnen benutten om samen te werken aan een ander voedsel- en landbouwsysteem en een andere economie. Hoe zou het onderling verbindende mycelium zich kunnen ontwikkelen en wat zijn dan de eerste concrete stappen?
AFGELAST

Tijd voor een nieuw narratief! Hoe gaan we om met techno-optimisme als behoudende kracht?
Tosca Peschier, Jelle de Graaf, Pelle Berting en Yanina WilletTechnologie als heilige graal voor een duurzame toekomst? Dit narratief domineert de maatschappelijke visie op landbouw en voedsel. Middels technologie wordt het wereldwijde voedselsysteem gecontroleerd door steeds minder multinationals die steeds invloedrijker worden. Kunnen wij ons überhaupt nog een voorstelling maken van hoe de wereld er uit zou zien zonder deze grootmachten? In de strijd voor een solidair, inclusief en rechtvaardig voedselsysteem hebben we krachtige verhalen nodig van hoe het anders kan. We bouwen in deze workshop aan een gezamenlijk counter-narratief voor onze beweging. 

Ben jij één van die verbinders die graag meedoet aan het versterken van de beweging en deze onderwerpen? Meld je dan aan via deze link.

Als Verbinder in het Voedsel Anders Web help je om op ‘jouw’ onderwerp of in jouw regio continuïteit te brengen door te schrijven, te organiseren en mensen en kennis samen te brengen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om bij te dragen aan het versterken van de beweging. 

Op 26 mei van 13:00 tot 18:00 komen we bijeen op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Doe jij mee met het weven van het Voedsel Anders Web in de aanloop naar- , tijdens- , en/of na deze bijeenkomst? Samen op weg naar de Voedsel Anders Conferentie 2024 en naar een rechtvaardig, solidair en duurzaam voedselsysteem!

Wil jij iets organiseren tijdens de netwerkbijeenkomst? Workshop, discussie of iets anders? Mail naar info@voedselanders.nl