Doe mee en realiseer Voedselpark Amsterdam !

Samen kopen we de Lutkemeerpolder en realiseren we Voedselpark Amsterdam. Voedsel Anders doet mee, jij ook?

Stel je voor. Op de fiets je lokale groenten, vers van het land. Wandelen tussen de akkers en genieten van de vogels. Laten we het laatste stukje vruchtbare grond van Amsterdam beschermen, en met elkaar de grond vrij kopen! Nu is Lutkemeerpolder nog bestemd als bedrijventerrein, maar het is een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Help je mee met het realiseren van Voedselpark Amsterdam? Deel dit bericht en doneer hier .

Wat is Voedselpark Amsterdam?

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren.

Deze campagne wordt geleid door een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel en verbinding van culturen tot de hoognodige stimulans voor de biodiversiteit. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Met dit plan Voedselpark willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

Voor meer informatie, klik hier.