Applaus voor Plan van Aanpak natuurinclusieve landbouw

Maandag 23 oktober werd tijdens Agri meets Design in Eindhoven een nieuwe stap gezet op weg naar Nederland als ‘Living Lab Natuurinclusieve Landbouw.’ De aanwezige koplopers reageerden enthousiast op de presentatie van het plan van aanpak. Het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw wil Nederland ‘Levend Laboratorium’ maken voor landbouw met veel meer natuur. Voedsel Anders doet mee.

“Mocht het nog niet duidelijk zijn: we zijn (allang) begonnen! Zegt het voort!”, aldus een van de trekkers Klaas Sietse Spoelstra, bekend van onder andere het Friese netwerk Kening fan ‘e greide – oftewel Koning van het grasland. Aan het enthousiasme zal het niet liggen. De koplopers van het netwerk zijn overtuigd van het belang, de noodzaak en de mogelijkheden. Op naar een organisatie met daadkracht! Fransjan de Waard (De Waard Eetbaar landschap) en Geert van der Veer (Herenboeren) presenteerden het plan van aanpak. Minder zichtbaar maar heel belangrijk op de achtergrond was Conny Clazing van de RVO die het bottum-up netwerk actief faciliteert.

Hoe ziet dat er dan uit?

Elke regio van Nederland krijgt een ‘Living Lab’. Daarin ontmoeten doeners en pioniers elkaar, de koplopers uit de praktijk, het beleid, communicatie, onderzoek. Zij wisselen uit, delen ervaringen en stimuleren elkaar en anderen in hun omgeving. Het gaat nadrukkelijk ook om het betrekken van bestaande netwerken en initiatieven, om elkaar te kunnen versterken.

Er komt ook een landelijke koplopersgroep. Mensen daarin hebben elk een link met een regio- of themalab en wisselen op landelijk niveau uit. Dit vraagt nogal wat werk en tijd, daarom worden deze mensen gecoacht een krijgen een budget om dit werk te kunnen doen. Een kernteam begeleidt de organisatie en een stichting is het formele aanspreekpunt. Doel is het delen en uitventen van kennis en ervaring.

Hoe kom je in een koplopersteam?

Het gaat dus om mensen uit de praktijk van de natuurinclusieve landbouw. Koplopers zijn pioniers, zoeken kansen, zijn out of the box denkers en doeners, doorzetters. Voor een lab is het van groot belang dat er verschillende geesten in zitten, zodat er veel diversiteit in de groep is. Heb je belangstelling of ken je mensen waarvan je vind dat ze koploper (kunnen) zijn, laat het weten.

Hoe verder?

De eerstvolgende stap is dat een kwartiermaker aan de slag gaat. Het Ministerie van EZ / LNV overweegt om hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Een mooie uitdaging ook voor onze nieuwe minister van landbouw Carla Schouten. De opdrachtgever van de kwartiermaker zal de kerngroep van het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw zijn. Een hele mooie en passende praktische vervolgstap voor nu is alvast de conclusie van de workshop: we gaan gewoon vast aan de slag. Ter plekke sprak een groep koplopers af om bij elkaars bedrijven op bezoek te gaan om kennis en ervaring uit te wisselen. Leuk en nuttig!

Netwerk Natuur Inclusieve Landbouw

Het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw begon met een brede bijeenkomst in 2016 in Driebergen. De gezamenlijke ideeën, het diverse gezelschap en de noodzaak tot verandering gaf de deelnemers veel energie. Besloten werd een ‘bottum-up topsector’ op te zetten, een omgekeerde variant van het topsectorenbeleid van de overheid. Werken vanuit de basis, waar de kennis en ervaring zit. Een groep trekkers ging aan de slag met het opstellen van een manifest natuurinclusieve landbouw. In deze kerngroep was ook een vertegenwoordiger van de kerngroep Voedsel Anders betrokken. Dit manifest werd in november 2016 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de inspirerende Amerikaanse boer Joel Salatin op de Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch. Het leidde tot veel enthousiasme en een flinke serie ondertekenaars. Ook jij en jouw organisatie kunnen dit steunen, zie de website. In het voorjaar van 2017 is het manifest aangeboden aan Staatssecretaris Van Dam tijdens een landelijke voedseltop. Vervolgens heeft een kerngroep het manifest uitgewerkt in een plan van aanpak, dat op 23 oktober 2017 is gepresenteerd. Nu is het tijd voor de volgende stap. Het doen is al begonnen, met vorming van een nationaal netwerk voor natuurinclusieve koplopers. En natuurinclusieve landbouw leeft, met op 28 november alweer een mini-symposium in Hoorn (Noord-Holland) en vele andere bijeenkomsten op komst. Hard nodig zoals gezegd, vandaar ook de oproep van een groot aantal organisaties aan het kabinet voor een omslag in de landbouw. Een recente studie over de verdwijnende insecten is echt een wake up call. Zoals hoogleraar Theunis Piersma onlangs nog op cynische toon omschreef: “Dag bloemen, dag vogels, dag Friesland” en dat geldt natuurlijk ook voor alle andere regio’s in Nederland, Vlaanderen, Europa en de rest van de wereld.


www.natuurinclusievelandbouw.nl

www.facebook.com/netwerknatuurinclusievelandbouw

contact: info@natuurinclusievelandbouw.nl