Voedselomgeving – Impressies excursies in den Haag

De voedselomgeving in Den Haag (ism Ons Eten en Voedselfamilies Zuid-Holland)
– Zondag 20 september –

Een ochtendgroep en een middaggroep verkenden de groene eetbare plekken van Den Haag. Deze ontdekkingstocht bracht vele pareltjes aan het licht die normaal niet opvallen, maar waar met veel volharding wordt gewerkt aan een voedende woonomgeving.

> Lees ook hier het artikel op het Haagse Groen over de fietstocht

We zagen verschillende vormen van permacultuur – samen werken met wat de natuur op een plek aan eetbaars te bieden heeft, buurtmoestuinen, individuele moestuinen, samenwerkingsmoestuinen, op terreinen van woningcorporaties, en leerden hoe buurtcompost werkt. Steeds weer benadrukten initiatiefnemers en bewoners hoe belangrijk de combinatie van groen, voedsel en ontmoeting is in de stad en hoeveel doorzettingsvermogen je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. Ook in de stad is toegang tot land van belang, met name de druk om groene ruimte te bebouwen is terugkerend. 

Op deze plekken zagen we ook hoe dit soort plekken leiden tot prachtige samenwerkingen en gemeenschappen, waarbij samen eten weer als lijm dient om ook naar elkaar en de wijk als geheel om te kijken. Ook zagen we dat lekker nassuh op dit soort gemeenschapsplekken vaak een afhaalpunt kon beginnen waardoor het voedsel direct van de boeren bij veel meer mensen terecht kan komen. 

Het was hartverwarmend om al zo véél van deze natuurlijke omgevingen midden in de stad te ervaren en op die manier te zien dat eten ons echt verbindt. De excursie was georganiseerd samen met Ons Eten Den Haag