Vlaams pleidooi voor Europees landbouwbeleid dat beter is voor boer én milieu

In een brief gericht aan de Belgische en Vlaamse ministers van Landbouw vraagt Voedsel Anders Vlaanderen hen om te pleiten voor een duurzaam voedselsysteem waar zowel boer als leefmilieu beter van worden. Op 11 en 12 december vindt de Europese landbouwraad plaats. Landbouwministers van alle lidstaten zullen dan debatteren over de toekomst van het Europees landbouwbeleid.

Op 29 november kwam de Europese Commissie naar buiten met een eerste voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het voorstel stelde teleur: duidelijke en meetbare Europese doelen ontbreken en de Commissie blijft vasthouden aan het oude systeem van de rechtstreekse inkomenssteun. Als gevolg van dat systeem gaat 80% van de subsidies naar slechts 20% van de boeren. Maar een stimulans om duurzaam te boeren ontbreekt. Bovendien gaat de race to the bottom, die in Vlaanderen 4 boeren per week doet stoppen, onverminderd door.

“Duurzaam voedsel heeft een prijs. Voor de 43 miljoen Europeanen die zich dagelijks geen kwalitatief voedsel kunnen veroorloven, moet een duurzaam landbouwbeleid samengaan met een sterk sociaal beleid”, zegt Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidariteit. “Het nieuw gemeenschappelijk beleid moet zowel duurzame landbouw als het recht op kwalitatieve voeding als doelstelling hebben.”

Ook een kwart miljoen burgers lieten hun stem horen voor een meer toekomstbestendige landbouw tijdens de publieke GLB-consultatie dit voorjaar.

Naar een landbouw waar iedereen beter van wordt

De ondertekenaars van de brief stellen voor om directe betalingen uit te faseren en te vervangen door resultaatgerichte beloningen voor boeren die naast voedsel consequent bijdragen aan leefmilieu en maatschappij. Op die manier geeft het GLB een duidelijke economische stimulans aan toekomstgerichte boeren die de landbouwgemeenschap en het platteland opnieuw veerkrachtig maken. Het GLB moet er daarnaast ook voor zorgen dat boeren opnieuw een leefbaar inkomen kunnen halen uit hun productie.