Publicatie: Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel

Coalitie ‘Handel Anders!’ wil het debat aanzwengelen over de toekomst van het Nederlandse handelsbeleid, door het lanceren van een nieuwe publicatie: “Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel”. De publicatie is o.a. geschreven door Voedsel Anders kernteam lid Guus Geurts. In deze publicatie schetsen ze de weg naar een mondialisering waarin de rechten van mensen en werknemers en de bestaanszekerheid van boeren en MKB, altijd zwaarder wegen dan de belangen van multinationale bedrijven. En waarin landen uit het Mondiale Zuiden de ruimte hebben om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen. De publicatie bevat tal van concrete beleidsvoorstellen op diverse terreinen, waaronder de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie.

Download hier de publicatie

De publicatie werd gepubliceerd door de coalitie Handel Anders! onder andere bestaande uit Both ENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI.

De coalitie heeft voor de publicatie een lanceringsevent in Nieuwspoort georganiseerd op 12 november. Kijk hieronder het debat terug.

Sprekers

Start uitzending na 2.41 minuten
2.41: opening: Natasja van den Berg (gespreksleiding)
4.45: Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking)
17.30: Tuur Elzinga (vice voorzitter FNV)
25.56: Tuur Elzinga (vice voorzitter FNV),
34:50: Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument)
45.05: Kirsten van den Hul (Tweede Kamerlid, PvdA)
57.10: Mahir Alkaya (Tweede Kamerlid, SP)
1.02.48: reacties panel ook op vragen publiek
1.32.50: Sara Murawski (Handel Anders!)

Perbericht van coalitie Handel Anders! (ook hier terug te vinden):

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, heeft een brede coalitie genaamd Handel Anders! (onder andere bestaande uit Both ENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI) zich gevonden in voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens de coalitie het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten. Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel. Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.