Wageningen, 29 januari 2016- De tweede Voedsel Anders conferentie brengt de boer, de burger, de wetenschapper en de Verenigde Naties samen in een conferentie die een radicale omslag van het voedselsysteem beoogt.

Lees verder Omslag in voedselsysteem centraal op brede conferentie Wageningen

Op 27 januari 2016 vond het Algemeen Overleg plaats over de Nederlandse inzet voor voedselzekerheid. Met dit beleid streeft Nederland naar het uitbannen van honger en ondervoeding, naar inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector, en naar ecologische houdbare voedselsystemen. Voedsel Anders ondertekende deze brief aan de Tweede Kamer met handvaten voor dit Algemeen …

Lees verder Brief aan Tweede Kamer: Nederlandse inzet voor voedselzekerheid

Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs Datum: 7 september 2015   Geacht bestuur, geachte Heer Mol Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel …

Lees verder Open Brief aan de Wageningen Universiteit