Omslag in voedselsysteem centraal op brede conferentie Wageningen

Omslag in voedselsysteem centraal op brede conferentie Wageningen

Wageningen, 29 januari 2016-  De tweede Voedsel Anders conferentie brengt de boer, de burger, de wetenschapper en de Verenigde Naties samen in een conferentie die een radicale omslag van het voedselsysteem beoogt.

 Kopstukken uit het voedingsdebat in binnen- en buitenland treden op bij de geplande bijeenkomst aan de Wageningen Universiteit, zoals Olivier De Schutter (voormalig VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel), Jonathan Karpathios (chefkok en tv-persoonlijkheid), Maryam Rahmanian (Food and Agriculture Organization, VN), Sieta van Keimpema (melkveehoudster) en Jan Douwe van der Ploeg (Professor Transitiestudies).

 De bijeenkomst wordt geopend door Arthur Mol, die als Rector Magnificus van de universiteit tevens gastheer is. Er worden ruim 800 deelnemers verwacht. Zij bespreken een fundamentele omslag naar ‘duurzamer en eerlijker’ voedsel.

De organisatie is in handen van een verrassende coalitie van boerenvakbonden en maatschappelijke organisaties, verenigd onder de naam ‘Voedsel Anders’. Zij wijzen erop dat de industrialisering en globalisering van de landbouw de afgelopen decennia tot vele misstanden heeft geleid. Er is sprake van uitputting van bodems, een onzekere toekomst voor boeren, gezondheidsproblemen, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit én van zeggenschap van burgers. In een toekomstvisie bepleit de Voedsel Anders-beweging radicale veranderingen die moeten leiden tot een voedsel- en landbouwsysteem dat duurzamer en eerlijker is.

Jan Douwe van der Ploeg ziet de conferentie als een duidelijk signaal:

“Dit laat zien dat de voedselbeweging sterker en relevanter is dan ooit. Deze beweging komt niet met academische concepten maar met voorstellen die sterk geworteld zijn in de praktijk en die door vele mensen worden gedragen. Nu de gangbare landbouw en de voedselvoorziening gevaarlijk dreigen te ontsporen bieden deze voorstellen fundamentele aanknopingspunten voor de toekomst.”

In ruim 60 workshops worden op de conferentie bestaande initiatieven en ideeën besproken. Elementen die vaak terugkeren zijn directere relaties tussen producent en consument, eerlijker handelsbeleid en samenwerken met de natuur.

Naast een flink aantal boeren en wetenschappers, nemen ook de kritische jonge Toekomstboeren, consumenten- en milieuorganisaties en verschillende gedeputeerden en bestuurders deel. Met elkaar maar ook met partijen als de LTO en Bayer gaan ze in debat.  Ook de Wageningen Universiteit en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen de conferentie.