Mest en ammoniakbeleid aan hervorming toe

Op 10 maart vergadert de Tweede Kamer over het mest en ammoniakbeleid. Onderzoeksgegevens laten zien dat dit dringend aan hervorming toe is. Ondanks allerlei beperkende maatregelen voor boeren zoals het gedwongen injecteren van mest valt er geen enkel effect te meten van het beleid. Maatregelen mislukt, tijd voor nieuw onderzoek, zou je zeggen. Het thema was onderwerp van een van de workshops op de Voedsel Anders conferentie. Voorstanders van het bovengronds uitrijden van mest gingen in gesprek met onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Tijd voor nieuw beleid, nieuw onderzoek en ruimte voor verschillende vormen van landbouw bedrijven was de conclusie. Verslag ws Bovengronds Mest uitrijden 1 B def