Honderden organisaties komen met alternatief voor de VN-Voedseltop

Maatschappelijke organisaties uit de hele wereld lanceren deze week een wereldwijde contra-mobilisatie tegen een ‘pre-event’ van de Voedseltop van de Verenigde Naties, van 25 tot 28 juli 2021 in Rome en online. Ook Voedsel Anders is van de partij en jij kunt aansluiten.

Meer dan 300 maatschappelijke organisaties van kleinschalige voedselproducenten, onderzoekers, inheemse volkeren en betrokken burgers zullen van 25-28 juli online samenkomen om te protesteren tegen een voorbereidingscongres van de grote VN- Voedseltop die in september plaatsvindt. De zgn. People’s Counter-Mobilization to Transform Corporate Food Systems brengt sprekers, video, debat en artistieke bijdragen uit de hele wereld, waaronder Nederland. Dit vierdaagse evenement volgt op een reeks van kritiek op de Voedseltop (UNFSS). Ook een coalitie van wetenschappers plaatste onlangs een oproep.

De video waarmee Voedsel Anders meedeed aan de People’s Mobilisation

Voornaamste punt van kritiek: De top wordt gedomineerd door de belangen van de grote industrie. Ze leidt daardoor de aandacht af van de echte oorzaken van de problemen waarmee de planeet op dit moment kampt. Als gevolg van een partnerschap tussen de VN en het World Economic Forum (bestaande uit ’s werelds 1000 grootste bedrijven), wordt deze Voedseltop onevenredig beïnvloed door bedrijven zoals Unilever, Syngenta, PepsiCo, Rabobank en Monsanto. Ook ontbreken transparantie- en verantwoordingsmechanismen. De top biedt te weinig ruimte aan de voorstellen van organisaties van boeren en inheemse volkeren en leidt energie, menskracht en financiële middelen af van de echte oplossingen die nodig zijn voor de honger-, klimaat- en gezondheidscrises.

Het geglobaliseerde, geïndustrialiseerde voedselsysteem werkt niet voor de meeste mensen en het milieu. De Covid-19-pandemie heeft de situatie verder verslechterd. Volgens het laatste VN-rapport over de staat van voedselzekerheid en voeding is het aantal chronisch ondervoede mensen gestegen tot 811 miljoen, terwijl bijna een derde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot voldoende voedsel. Bodems raken uitgeput, de biodiversiteit verdwijnt en de klimaatverandering wordt steeds urgenter. Een groot deel van het mondiale Zuiden is nog steeds aan het bijkomen van Covid-19. Dit alles is mede het gevolg van diepgewortelde structurele machtsverschillen die ten grondslag liggen aan het huidige voedselsysteem.

Een ander geluid

Hier is een ander geluid nodig. Meer dan 380 miljoen mensen vormen transnationale bewegingen van boeren en boeren, vrouwen, jongeren, inheemse volkeren, herders, landlozen, migranten, vissers, voedsel- en landarbeiders, en actieve burgers die zich bij de kritiek aansluiten. Voedsel Anders is deel van deze beweging. We eisen een radicale transformatie van bedrijfsvoedselsystemen naar een rechtvaardig, inclusief en echt duurzaam voedselsysteem. We roepen op tot stevigere deelname in bestaande democratische structuren voor voedselbeleid, zoals het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) en het High-Level Panel of Experts (HLPE).

De UNFSS dreigt CFS te ondermijnen, de belangrijkste inclusieve arena voor internationale beleidsvorming. De Voedseltop legitimeert de belangen van grote bedrijven en stuurt aan op een ​​voedselsysteem dat nog schadelijker is, louter door technologie gedreven wordt en is geteisterd door vele crises. Ondanks claims dat het een ‘People’s Summit’ is, faciliteert UNFSS een grotere bedrijfsconcentratie en invloed van de agribusiness op publieke instellingen. Valse oplossingen die door UNFSS worden aangeprezen, zijn onder meer (al vaak mislukte) vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s voor bedrijven, ‘natuurpositieve’ oplossingen met risicovolle technologieën zoals genetisch gemodificeerde organismen en biotechnologie, en duurzame intensivering van de landbouw. Die zijn niet duurzaam en ook niet betaalbaar voor kleinschalige voedselproducenten. Bovendien pakken ze geen structurele onrechtvaardigheid aan, zoals land- en hulpbronnenroof, machtsmisbruik door bedrijven en economische ongelijkheid.

In de parallelle tegenmobilisatie zullen we de realiteit van kleinschalige voedselproducenten en arbeiders delen, en hun visies voor een agroecologische transformatie van voedselsystemen, waarbij het belang wordt benadrukt van voedselsoevereiniteit, kleinschalige duurzame landbouw, traditionele kennis, rechten op land en andere natuurlijke hulpbronnen, eerlijke handel en respect voor de rechten van arbeiders, inheemse volkeren, vrouwen en toekomstige generaties. Onze discussies zijn gericht op echte oplossingen: bindende regels voor bedrijfsmisbruik, het beëindigen van het gebruik van pesticiden en agroecologie als wetenschap, praktijk en beweging. De video hierboven is een bijdrage van Voedsel Anders aan de tegenmobilisatie.

Programma

25 juli 2021: Wereldwijde virtuele rally met bijdragen van kleinschalige voedselproducenten en bewegingen uit de hele wereld.
26 juli 2021: Een politieke verklaring gevolgd door drie openbare rondetafelgesprekken over de Covid-19-context, de honger- en klimaatcrises en de invloed van bedrijven op voedselbestuur en -wetenschap.
27 juli 2021: 15 virtuele sessies over alternatieven en visies op voedselsystemen.
28 juli 2021: Een afsluitend panel met voorlopige conclusies en voorstellen voor het pad naar de echte Voedseltop in september.


Meer info en meedoen:

> Alle programma-onderdelen van de Counter Mobilisation worden via een livestream uitgezonden op: foodsystems4people.org. Bekijk het gehele programma.

> Meer informatie over de zorgen van het maatschappelijk middenveld en de beweging van inheemse volkeren over deVoedseltop

> ‘Polderen alleen is niet genoeg voor hervorming voedselsystemen‘. Een opiniestuk over de Voedseltop van Nout van der Vaart (Oxfam Novib),  Nathalie van Haren en Stefan Schüller (beide Both ENDS) in Vice Versa, 8 juni 2021.

>UN Food Systems Summit Plants Corporate Solutions and Plows Under People’s Knowledge’. Een analyse van acht wetenschappers waaronder Jessica Duncan en Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit, 16 juli 2021