EU moet vasthouden aan veiligheidscontroles voor nieuwe GMO’s

Een nieuw rapport van de Europese Commissie is goed nieuws voor de biotech-industrie en slecht nieuws voor de landbouw, het milieu en de maatschappij.

De Europese Commissie heeft in een recente studie de deur op een kier gezet voor het vrijstellen van ​​een nieuwe generatie genetisch gemodificeerde gewassen (GMO’s) van de gebruikelijke veiligheidscontroles.

De studie stelt dat er “sterke aanwijzingen zijn dat de huidige GMO-wetgeving van 2001 niet toereikend is voor sommige nieuwe genomische technieken en hun producten” en beveelt een nieuw consultatieproces aan. Dit zou kunnen leiden tot een breuk met decennia van veiligheidscontroles om het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

Als deze argumentatie door de EU-instellingen wordt overgenomen en in de wetgeving wordt opgenomen, zou dit betekenen dat nieuwe GMO’s – zoals CRISPR-Cas – niet als zodanig worden gelabeld wanneer ze op de markt komen en niet meer traceerbaar zijn.

De Duitse minister voor het Milieu en de Oostenrijkse regering hebben beiden te kennen gegeven dat zij van mening zijn dat de nieuwe generatie GMO’s wel onder de bestaande EU-GMO-wetgeving moet blijven vallen. 161 boerenorganisaties en maatschappelijke organisaties hebben een brief aan de Europese Commissie geschreven om dit punt te ondersteunen.

Mute Schimpf, campagnevoerder voor voedsel en landbouw bij Friends of the Earth Europe: “De Europese Commissie heeft zich in de luren laten leggen door de biotech-industrie en de toekomst van voedsel en landbouw in de EU op een duister pad gezet. Ze stellen voor om decennia van het voorzorgsprincipe opzij te zetten, door nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen op ons land en onze borden toe te laten zonder veiligheidstests.”

“Het is nu aan de nationale ministers van Landbouw en Milieu om ervoor te zorgen dat de EU geen tijd meer verspilt aan het zoeken naar mazen in de wet om deze nieuwe gewassen toe te laten, maar doorgaat met de dringende taak om ons landbouwsysteem te verduurzamen, van industriële landbouw af te stappen en agroecologie te promoten. “

De studie, waartoe de Europese Raad in 2019 opdracht gaf, wijkt aanzienlijk af van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 2018, waarin de overeenkomsten in de potentiële risico’s tussen een nieuwe generatie GMO’s en hun voorgangers werden onderstreept.

Geen oplossing voor duurzame landbouw – loze beloftes

EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides concludeerde dat “nieuwe genomische technieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen, in overeenstemming met de doelstellingen van onze Farm to Fork-strategie.”

Echter, het enige nieuwe GMO dat tot dusverre in de EU voor toelating is ingediend, is een maïsstam die resistent is tegen de pesticide glufosinaat. Dus de nieuwe generatie GMO’s blijft functioneren als een mechanisme om het niet-duurzame model van pesticiden afhankelijke landbouw te faciliteren – terwijl de Farm to Fork-strategie die juist dient aan te pakken.

De studie verschijnt na een aanhoudende campagne van de biotech-industrie om nieuwe GMO’s vrij te stellen van veiligheidsvoorschriften.

De Europese Commissie zal de studie nu ter bespreking indienen tijdens de komende Landbouw- en Milieuraden, waar de ministers zullen beslissen of ze de beleidsaanbevelingen accepteren of verwerpen, of hun eigen aanbevelingen voorstellen. Daarna volgen een analyse van de potentiële impact en een openbare raadpleging om verschillende regelgevingsopties te verkennen.


Tekst: Vertaald uit het Engels uit het persbericht ‘EU Commission backs removing safety checks for new GMOs’ door Friends of the Earth Europe – april 20, 2021
Foto: Toekomstboeren