300+ organisaties eisen sociale voorwaarden in nieuw GLB

Voedsel Anders heeft een open brief ondertekend waarin 300+ organisaties en experts de leden van de Europese Commissie, het Europees Parlement, en landbouwministers oproepen om sociale voorwaarden onderdeel te maken van het volgende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Respect voor de rechten van arbeiders moet een harde voorwaarde zijn voor het verstrekken van subsidies aan werkgevers die voortvloeien uit het nieuwe GLB.

Lees de open brief hier

De landbouwsector is een van de meest precaire sectoren van de Europese economie*, en presteert slecht op het gebied van loondiefstal, zwartwerk, arbeidsmisbruik en uitbuiting. Landbouwarbeiders kregen nooit een vermelding in het GLB, een beleid dat goed is voor een derde van de EU-begroting. Een echt duurzaam GLB moet voldoen aan ambitieuze milieunormen en tegelijkertijd respect voor de rechten van landbouwarbeiders waarborgen.

Het Europees Parlement heeft al een duidelijk standpunt ingenomen ten gunste van sociale voorwaarden. De onderhandelingen tussen de EU-instellingen over het nieuwe GLB zijn aan de gang en het is nu van cruciaal belang dat sociale voorwaarden onderdeel wordt van de definitieve overeenkomst tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU. Sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid moeten zegevieren.

Lees de open brief hier

Na publicatie van de open brief is het mogelijk om deze te ondertekenen.
Meer informatie op de EFFAT website

*61.2% of EU agri-workers are engaged in informal employment – Source: ILO calculations based on EU Statistics on Income and living: link