Workshop conferentie ’22 – Versterken van regionale voedselbewegingen

Marlise Vroom (Friese Voedselbeweging/Voedselalliantie Noord-Nederland)

Liane Lankreijer (Voedsel Anders Nederland)

Conny Taheij (Netwerk Stadslandbouw)

In deze workshop is kennis gedeeld over de opbouw van regionale voedselsystemen. Marlise Vroom vertelde hoe de Friese Voedselbeweging heeft gewerkt aan de samenwerkingsagenda Voedsel en Gezondheid. Ruim 70 lokale initiatieven, burgers, boeren, beleidsmakers en producenten/ondernemers werken hierin samen aan verschillende beleidsdomeinen. Maar het zou nog veel sterker kunnen als er actief beleid zou zijn voor regionale voedselsystemen, zodat blijvend aangejaagd en samengewerkt wordt. Jacoline Peek-Hamoen vertelde hoe Fietsen voor mijn eten in 24 actieve regio’s ruim 5300 leden betrekt bij lokaal voedsel en ondernemers in verbinding brengt met consumenten. Arieke Mijnlieff vertelde over de 10 verbindende projecten van Voedselfamilie

  Krimpenerwaard.

  Projecten zijn o.a.: samenwerking met Rotterdam (fietsroutes) /

  Thuisbezorgservice streekproducten, verbinding met zorginstellingen, gezonde

  groentes voor minima, een oogst- en streekmarkt, alternatieve

  veenweideteelten zoals cranberries en waterkers.

Conclusies:

–          Samenwerken in een regio is belangrijk: om de landbouwtransitie te kunnen laten slagen is ook de voedseltransitie nodig. In netwerken en regionale voedselbewegingen kan deze samenwerking ontstaan. Samen versnel je het geheel.

–          De verhalen riepen onderling enthousiasme op: kennis uit de ene regio kan je op je eigen manier kopiëren naar de andere regio als je elkaar en elkaars verhalen kent.

–          Door de regionale losse stipjes bij elkaar te brengen in een landelijke structuur wordt ook politieke aandacht eenvoudiger.

–          Dit soort workshops waar je elkaars verhaal hoort helpt omdat het naast informatie ook energie geeft. Zo voel je je minder alleen in je eigen regionale zoektocht. De pioniers die bouwen aan regionale voedselsystemen zijn delen van de voedseltransitie aan het realiseren: nieuwe fijnmazige structuren, lokale verbindingen en regionale weefsels. Dat vraagt een lange adem, is grotendeels op intrinsieke motivatie gebaseerd en levert meestal geen geld op.

–          Praktisch zou het misschien handig zijn om de verschillende sites met korte ketens/lokaal voedsel bij elkaar te brengen en samen meer bekendheid te geven. Naast fietsen voor mijn eten zijn er sites bij Slowfood.nl/kieslokaal en Voedsel Anders. NB link Het netwerk Stadslandbouw zal in partnerschap met deze bestaande initiatieven en vergelijkbare netwerken een landelijke (zelf)organisatiestructuur van voedselgemeenschappen in het leven roepen om de regionale voedselbewegingen te doen groeien en versterken.