Workshop conferentie ’22 – Stedelijk voedselbeleid: kansen, inzichten en obstakels

Froukje Idema (gemeente Ede)

Mark Frederiks (AMPED)

Huibert de Leede (City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving), gemeente Almere

Laura van Oers (Universiteit Utrecht/Voedsel Anders NL)

Steeds meer gemeenten stellen een voedselbeleid op voor een gezonde, duurzame en sociale stad. Sinds vorig jaar werken acht steden in de City Deal Gezonde en Duurzame Voedsel omgeving samen met twee ministeries aan beleid voor een gezonde en duurzame voedselomgeving. Zie www.agendastad.nl voor een filmpje. De CityDeal richt zich op 1. Gemeentelijke instrumenten om de voedselomgeving gezonder en duurzamer in te richten, bijvoorbeeld door minder FastFoodbedrijven een plek te geven en meer gezonde producten in het supermarktschap. 2. gezonde voedselroutines: kennis over de herkomst van voedsel, vaardigheden om gezonde en duurzame voeding samen te stellen, te plannen, te kiezen/kopen, te bereiden en te consumeren. 3. Het stimuleren van vraag en aanbod naar lokaal voedsel.

Conclusies:

  • Gemeenten hebben nu geen (ruimtelijk) instrumentarium om fastfood te weren, dat zou wel moeten…
  • stedelijk voedselbeleid moet integraal zijn met verschillende knoppen waar aan gedraaid kan worden. En je moet op het juiste moment invloed proberen te hebben, bijv. bij de aanbesteding.

Het gaat ook om de  stedelijke omgeving – en de lokale waarden. In Den Bosch wordt bijvoorbeeld aangesloten bij het culinaire en het toerisme.