Workshop conferentie ’22 – Sociale permacultuur: naar meer levende plekken!

Rachelle Eerhart (Pleidooi voor Plek)

Soms kom je op plekken waar je het gevoel hebt dat het leeft. Multifunctionele boerenbedrijven, bruisende groen-sociale plekken in de stad, plekken waar mens én natuur samenkomen. Allerlei functies die we op nationaal niveau in aparte ministeries organiseren, lopen hier door elkaar. Op deze plek komen veel aspecten van het leven vanzelfsprekend bij elkaar: ondernemen, landbouw, natuurbeheer, mensen, dieren, zorg, recreatie, voedselproductie, retail, wonen, kinderopvang, ouderenzorg, educatie, etc. In deze workshop is de waarde van dergelijke plekken besproken, is gekeken naar de achterliggende factoren en hoe je die kan benutten voor het ontwikkelen van méér van dit soort gezonde, levende plekken. Conclusie is dat het voor de transitie belangrijk is je focus te leggen op het lokale: de plek  zelf. Dáár wordt het concreet en zijn de levens van de betrokkenen verbonden met elkaar. Hier verbind je je met de aarde, elkaar en je voedsel. Rol van overheden is om deze lokale bottom-up initiatieven te faciliteren.