Workshop conferentie ’22 Voedselraden: samen werken aan voedselbeleid

Leon Meijer (wethouder gemeente Ede), Tom Voorma (gemeente Den Haag),

 Arnold van der Valk (WUR)

Liane Lankreijer Voedselraad Den Haag

Voedselraden zijn een vorm van voedselbeleidsnetwerken. Hun doel is voedseldemocratie: zeggenschap over ons eten. Ze oefenen invloed uit op het beleid van gemeenten en provincies om dit te bereiken. Een voedselraad kan de integratie van verschillende beleidsaspecten rond voedsel bevorderen en fungeert als vertaler tussen praktijk en beleid.

Belangrijkste lessen:

  1. Voedselraden binnen gemeentes integraal opzetten, als overkoepelend thema van bijv. gezondheid, sociaal beleid, educatie etc. (Voorbeeld: gem. Ede)
  2. De organisatie netwerkgewijs opzetten, zodat mensen makkelijk in- en uit kunnen stappen als vrijwilliger. Een paar betaalde functies mogelijk maken.
  3. Het is belangrijk dat voedselraden divers zijn, zowel w.b. maatschappelijke functies (supermarkt, school, boer, ziekenhuis, moestuin) als op leeftijd, cultuur en persoonlijke kenmerken.
  4. Belangrijk dat er op  hogere plekken in de gemeente iemand zit die dit oppakt en belangrijk vindt.
  5. Kijken waar de energie zit en aansluiten bij bestaande initiatieven. Stapsgewijs opbouwen. Bijv. in het  geval van scholen: eerst watertappunt, dan verjaardagen suikervrij, dan meegenomen lunch aansturen (‘dit kan anders!’)

In deze workshop is afgesproken om met de bestaande voedselraden van Ede, Amsterdam en Den Haag een nationale community of practice voor voedselbeleidsnetwerken te starten. Ook andere voedselraden in oprichting zijn hier welkom.