Workshop conferentie ’22 – Voedselraden: Hoe maken we het regionale voedselsysteem inclusiever?

Jan Hassink (Wageningen Research)

Ellen Oomen (Zorgbelang Inclusief)

Wageningen Research, Vriendentuinen

Falco Jansen, St. Zorgboerderij Slangenburg

De vraag die centraal staat is hoe mensen die in armoede leven ook toegang krijgen tot lokaal voedsel. We deelden ervaringen van verschillende initiatieven zoals de Vriendentuinen, die voor de voedselbank telen. Er zijn veel buurt / voedselbank initiatieven, door de wetenschapswinkel geïnventariseerd, maar men kent elkaar niet, ieder is het wiel aan het uitvinden. Probleem: er is weinig voedselaanbod voor de voedselbank, en wat er komt is oud.  Supermarkten werken aan voorkomen verspilling door last-minute afprijzen. Dus minder voor voedselbank.

Vraag is altijd wie zou willen betalen voor verse groentes geleverd aan de voedselbank?  Eigenlijk moet dat vastgelegd worden in stedelijk voedselbeleid. In elk geval lokaal ‘sourcen’.  De ruimte in een ‘lokaal preventie akkoord’ (verplichting voor gemeentes) kan veel beter ingevuld worden .

En: Hoe kunnen we er misschien verdienmodellen van maken, een duurzaam systeem? Dat laatste is gelukt bij ‘Falco Jansen, zorgboerderij Slangenburg. (Lichtenvoorde): Falco Jansen zocht naar een verdienmodel.  Hij is nu een sociale onderneming en kan nu facturen insturen naar bedrijven voor ‘Social Return on Investment’ (SROI): bedrijven kunnen zo voldoen aan hun SROI-verplichting. ( Bedrijven zijn voortaan verplicht om 5% sociaal te investeren, dat kan bijv. door oogstaandelen te nemen van Slangenburg)

Hier volgen andere voorbeelden waarmee men mensen in lastige omstandigheden erbij betrekt:

 • Marcel van Silfhout (graangeluk) en Anouk Lamers proberen mensen met een kleine beurs erbij te halen.
 • Fietsen voor mijn eten – 24 regio’s actief
 • Biologische Stadsboeren coöperatie ‘Arnhem Groen’
 • Zelfoogsttuin Huissen
 • Arnhem: yimby – yes  in my backyard: 200 moestuinbakken werden voor de helft van de prijs verkocht: gemaakt samen met zorgboerderijen. Die kunnen mensen in hun achtertuin plaatsen.
 • Floris Visser, in Almere: de volkskantine, gezond voedsel voor snackbar-prijzen.
 • Nijmegen: convenant tussen drie woningbouwverenigingen: de Broederij  Er wordt in achtertuintjes getuinierd.
 • Vriendentuinen bijv. van Tuin tot Bord, Nijmegen (in drie wijken: moestuinen, en daaruit wordt een of meer keer per week een goedkope maaltijd in bijv. wijkcentrum geserveerd.
 • Zeeland ‘uitgestelde Boer’ (zoals Uitgestelde Koffie)
 • de blauwe tomaat, SRV-wagen in Arnhem met B-groentes.
 • Achterhoek: mini-mannen markt
 • Nijmegen: Mijn tuin – jouw tuin (ouderen)Helmond…   etc. etc.

Op 7 oktober organiseert Ellen Oomen van Zorgbelang inclusief een bijeenkomst om de opgedane kennis verder te delen met gemeenten, voedselraden en andere belanghebbenden.