Workshop conferentie ’22 – Gemeenschap rond de boerderij

Jan Hassink (Wageningen Research)

Esther Hofkamp (Wageningen Research)

Eline Veninga (Wageningen Research)

Howard Koster (Wageningen Research)

In deze workshop zijn drie verschillende voorbeelden gedeeld van manieren om een gemeenschap om je boerderij te creëeren:

  • Eline van Lenteland: er zijn nu 2 lentelandboerderijen van 10 à 20 ha, één in België, één bij Brummen. Een sponsor hielp om de grond te kopen, maar het is wel de bedoeling dat deze boerderijen volgende ‘Lentelanden’ gaan helpen/ bekostigen.  Mensen uit de omgeving kopen aandelen, pas dan start de boerderij op. Wat helpt is of er een progressieve gemeente in de buurt is waar mensen wonen die dit zien zitten? (Is op het platteland vaak niet het geval). Eline start een regeneratieve school op, samen met Anne van Bodemzicht (Nijmegen)
  • Howard van de Biesterhof, van Land van Ons. (bij Millingen, aan Duitse grens bij Nijmegen). ‘Land van Ons, 19.000 leden, een burgercoöperatie, ze willen onder de prijs verpachten zodat er verduurzaamd kan worden). Howard vertelde over zijn contacten met de boeren in de buurt. Er was veel scepsis (‘Komen jullie ons laten zien hoe het moet?’), maar tijdens één borrel-avond ontdooiden de boeren al. Akkerbouwers zijn geïnteresseerd in biologische landbouw. Men kijkt er niet meer zo vreemd tegenaan als 20 jaar geleden. Het is belangrijk om niet te polariseren Hij helpt andere boeren, en mag dan hun machines lenen.
  • Wilma: CSA netwerk en ‘De Punt’. Vanuit een (dorps-)boomgaard die samen beheerd  wordt,  groeide een winkeltje, voedselpakketten (via Odin). Het is een verhaal van een leven lang de gemeenschap van een dorp (Arkel bij Gorkum, de dominee, de school, en de voetbalclub) betrekken. Het helpt om mee te doen aan aansprekende landelijke acties als NL Doet,  en Meerbomen.nl. Nu is er hoop om de grond veilig te stellen, zorgen dat de grond niet naar de markt gaat! Ze willen proberen om in de hele  streek van Arkel tot Dordrecht  (met Drechtstadboer) te streven naar  duurzame landbouw én bouw.

Conclusies: een gemeenschap heeft een trekker nodig en het is belangrijk om genoeg hulp te krijgen! Voor vervolg: overheden hebben bijna 30% van de grond in handen. Gemeentes, landelijk, provincies, maar ook waterschappen, Staatsbosbeheer, etc. Goed voorbeeld: Groen Ontwikkel fonds Brabant. Brabant investeert veel in het beheer van natuur door ‘leken’, inclusief  omzetten van natuur naar natuurinclusieve landbouw. Zie ook www.duurzamegronduitgifte.nl