Workshop conferentie ’22 – Hoe organiseer jij je gebied?

Fransjan de Waard (Gebiedscoöperatie Salland)

Liane Lankreijer (Voedsel Anders NL)

Bij de start is uitgewisseld wat voor vragen er in de groep leven over het organiseren van het gebied: bv. een multiculturele wijk en het platteland, iemand is bezig met de ontwikkeling van een landgoed samen met de boeren uit de omgeving; iemand heeft ‘een paar briljante mislukkingen’ achter de rug, iemand bezig met energietransitie, hoe doe je de samenwerking in een gebied met drie gemeentes? Hoe ruil  je binnen een groep tijd en geld (bijv. van subsidie) uit, wie krijgt wat voor zijn/haar werk?

Fransjan licht het idee gebiedscoöperatie toe. In de Omgevingswet

  heeft de burger in principe meer ruimte maar vaak wordt de potentiële waarde van

  het gebied niet echt ontwikkeld ten dienste van de bewoners en het gebied

  zelf. Daarom verenigden ze zich in het IJsseldal om voor het gebied te zorgen

  en kozen ze voor een nieuwe juridische constructie “coöperatieve

  samenleving.nl’. Dat werkt in verschillende gebieden al heel mooi: In de Bommeler

  Waard is bereikt dat wat uitbesteed was aan de markt (windmolens) nu van

  het gebied is: iedereen heeft nu een lagere energierekening. Zo

  kan je een ‘gebiedsportemonnee’ ontwikkelen die kan gevuld worden door

  ondernemers of collectieve middelen of nieuwe soorten investeerders. Hij ziet

  de gebiedscoöperatie als een ‘huis voor clubjes’. Er zijn nu al studenten in

  training voor ‘gebiedskunde’. Vervolg: in een gebied komt alles bij elkaar – zie bijeenkomst over gebiedsinnovatie