Workshop conferentie ’22 – Addressing social justice in urban food policies and initiatives: The RE-ADJUSTool board game

Sara Smaal (Research Fellow Flevo Campus)

In deze workshop is onderzocht hoe gemeenten sociale rechtvaardigheid onderdeel kunnen maken van hun voedselbeleid en -projecten. Dit deden we met behulp van de RE-ADJUSTool (REflecting on & ADvancing Justice in Urban food STrategies). De RE-ADJUSTool is een bordspel dat het voor beleidsmakers, stakeholders and burgers mogelijk maakt om samen te ontdekken wat er nodig is voor een rechtvaardiger, inclusiever en eerlijker voedselsysteem in hun stad of regio.

Conclusies:

  1. Het spel bood de kans om goed samen te werken tussen verschillende partijen en om beleid en plannen te vergelijken.
  2. Sociale rechtvaardigheid in stedelijke voedselsystemen vraagt culturele erkenning, politieke vertegenwoordiging en economische herverdeling.

Vraag die blijft is wie er in de besluitvorming rond voedsel betrokken moet worden – welke stemmen gehoord moeten worden.